Utilitarismen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Utilitarismen by Mind Map: Utilitarismen

1. Jeremy Bentham

1.1. utilitaristiske prinsippet

1.2. lykke

1.2.1. overskudd av lyst

1.3. "Mennesket er en lystmaskin"

2. Matematikk

2.1. handlinger tillegges verdi

2.2. kalkulere

2.3. maksimere ligningen

3. utility = nytte

4. John Stuart Mill

4.1. advarer mot flertallets diktatur

4.2. forsvarer mindretallet