Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

event Model Generation (EMG) Canvas workshop event14 by Mind Map: event Model Generation
 (EMG) Canvas workshop
 event14
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

event Model Generation (EMG) Canvas workshop event14

wie

Ruud Janssen

http://ch.linkedin.com/in/ruudwjanssen

Roel Frissen

http://nl.linkedin.com/in/roelfrissen

EMG canvas

Winst?

Overheid 1 jaar: in 1 uurtje m.b.v. EMG canvas

Inspiratie door zaken uit events

meeting architecture

Game storming

Service enginering

Basis probleem:

Event owner, Gat tussen owner en planner

Mind the gap

te uitgebreide verhalen

oplossing, Achterkant bierviltje, A4tje

Elementen Canvas

Stakeholders helder

Welke neem je als perspectief?

Pre Event

Expectation

Entering behaviour

Gains

Commitment & return

Commitment

Return

Budget

Cost

Revenue

Event

Jobs to be done

Customer journey

Instructional Design

Promise

Post Event

Exiting behaviour

Pains

Satisfaction

Voor wie?

Eigenaar meeting

Conversatie met team

Agency

Gesprek met je klant voeren

Neem de vragen uit 14 blokkken

Stel de vragen aan je klant

Canvas

Waarom? Succesvolle events veranderen

download EMG canvas via: http://www.eventmodelgeneration.com/

Korte animatie: http://youtu.be/okoXIqwQqLk

waarom?

Hersenen, Complexiteit van event wordt gekaderd, Hersenen van 0,5 kg tot 1,5 kg gegroeid, Verschil brein?, Ervaringssimuator, Ervaring verleden simuleren naar toekomst toe

events, events zijn complex, Uitgebeide versie 10 stappen, Basisregels, Begin met 1 stakeholder, dat is het perspectief

Toepassing EMG Canvas op NSS

Zie vb: http://www.eventmodelgeneration.com/nss/

stakeholder: Mark Rutte

Verschillende aspecten waar aan moet denken

Visueel want het is leeg

Links bovenaan begonnen (pain)

Toen gains

Statisfaction

Woorden leken op elkaar

Bovenaan en erna onderaan

Pas daarna in het midden

Midden biedt structuur

Geen begin als einde

World leader (Obama)

Specificatie

Initiatief nemer

Entering behavior, Verder naar de toekomst kijken, Ontwikkelingsmogelijkheden

Meeting NSS, G7/g8, Revenue

Waardevol

Ja

Wel tijd nodig om er in te komen

Samenvatting

Visuele manier om waarde van event te verhelderen

Gesprek tussen eigenaar en planner goed voeren

info

mindmap gemaakt door Alexis van Dam: http://bit.ly/avdam

Livemindmapper & adviseur Connection of Minds

http://www.connectionofminds.com

lees

met de klok mee

van binnen naar buiten

per tak van boven naar beneden