Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

České právní dějiny by Mind Map: České právní dějiny
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

České právní dějiny

před 20.stoletím

Velká Morava (830-906)

830 - připojení Nitry k Moravě 906 - útok  Maďarů

Přemyslovci (955-1306)

knížectví do 1212 955 vyvraždění Slavníkovců 1306 vymření Přemyslovců (Václav III. v Olomouci) 

Lucemburkové (1310 - 1419)

Husitské (1419-1436)

1419 zemřel Václav IV (>Zikmund) 1436 basilejská kompaktáta  Jihlava 

stavovský stát (1412-1620)

feudální absolutismus (1620)

kapitalismus (1848)

20.století

1.světová válka

první republika (1918-

druhá republika (Česko-Slovensko) 30.9.1938-14.3.1939

válka

poválečné období

komunismus

právní odvětví

občanské právo

trestní právo

obchodní právo