Технічні засоби навчання

Технічні засоби навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технічні засоби навчання by Mind Map: Технічні засоби навчання

1. Вимоги до технічних засобів навчання

1.1. Функціональні

1.1.1. здатність апаратури забезпечувати необхідні режими роботи (гучність і якість звучання; місткість касет аудіовізуальних засобів, достатня для проведення заняття з мінімумом перезаряджень; універсальність приладу).

1.2. Педагогічні

1.2.1. відповідність можливостей технічного засобу тим формам і методам навчально-виховного процесу, які погодяться із сучасними вимогами.

1.3. Ергономічні

1.3.1. зручність і безпека експлуатації; мінімальна кількість операцій при підготовці й роботі з апаратом; рівень шуму; зручність огляду, ремонту, транспортування.

1.4. Естетичні

1.4.1. гармонія форми (наочне вираження призначення, масштаб, домірність); цілісність композиції, товарний вид.

1.5. Економічні

1.5.1. відносно невисока вартість при високій якості та довговічності технічних засобів.

2. Класифікація

2.1. технічні пристрої (апаратура);

2.1.1. функціональним призначенням (характером навчально-виховних завдань);

2.1.1.1. підрозділяють на технічні засоби передачі навчальної інформації, контролю знань, тренажерні, засоби навчання і самонавчання, допоміжні. Крім того, існують технічні засоби, що сполучають функції різного призначення - комбіновані.

2.1.1.1.1. Технічні засоби передачі інформації: діапроектори, графопроектори, епіпроектори, магнітофони, радіоустановки, музичні центри (аудіосистеми), програвачі, радіовузли, кінопроектори і кіноустановки, телевізори, відеомагнітофони, комп'ютери й т.п.

2.1.2. принципом пристрою і роботи;

2.1.2.1. бувають механічні, електромеханічні, оптичні, електронні, комбіновані.

2.1.3. родом навчання;

2.1.3.1. виділяють технічні пристрої індивідуального, групового і потокового (для великих груп учнів) користування.

2.1.4. логікою роботи;

2.1.4.1. можуть бути з лінійною програмою роботи, тобто не залежати від зворотного зв'язку, і з розгалуженою програмою, що забезпечує різні режими роботи залежно від якості та обсягу зворотного зв'язку.

2.1.5. характером впливу на органи чуття;

2.1.5.1. виділяють візуальні, аудіозасоби й аудіовізуальні ТЗН.

2.1.6. характером пред'явлення інформації.

2.1.6.1. можна розділити на екранні, звукові та екранно-звукові.

2.2. дидактичні засоби навчання (носії інформації), які за допомогою цих пристроїв відтворюються.

3. Функції ТЗН

3.1. комунікативна

3.1.1. передача інформації

3.2. управлінська

3.2.1. припускає підготовку і виконання учнями завдань (відбір, систематизацію, упорядкування інформації), одержання зворотного зв'язку в процесі сприйняття і засвоєння інформації, корекцію цих процесів.

3.3. кумулятивна

3.3.1. зберігання, документалізація і систематизація навчальної та навчально-методичної інформації

3.3.1.1. здійснюється через комплектування і створення фоно- і відеотек, н акопичування, збереження і передачу інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій.

3.4. науково - дослідна

3.4.1. пов'язана з перетворенням одержаної за допомогою ТЗН інформації учнями з дослідницькою метою і з пошуком варіантів використання технічних засобів навчання вчителем, моделюванням змісту і форм подачі інформації.