Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
lezen by Mind Map: lezen

1. hoofdstuk 1

1.1. het onderwerp van een tekst is waar de tekst over gaat.

1.1.1. onderwerp vind je door oriënterend lezen:

1.1.1.1. je bekijkt de tekst:

1.1.1.1.1. Titel

1.1.1.1.2. illustraties

1.1.1.1.3. tussenkopjes

1.1.1.1.4. anders gedrukte woorden

1.1.1.1.5. lees de eerste alinea

1.1.1.1.6. waarover gaat deze tekst?

2. hoofdstuk 2

2.1. een tekst is verdeeld in:

2.1.1. inleiding

2.1.2. middenstuk

2.1.2.1. meeste informatie

2.1.2.2. deelonderwerpen

2.1.2.2.1. verschillende kleine onderwerpen

2.1.2.2.2. soms gaat 1 alinea over een deelonderwerp, soms ook meerdere

2.1.2.2.3. zo vind je deelonderwerpen:

2.1.2.2.4. ga na welke alinea's over hetzelfde aspect gaan

2.1.3. slot

3. hoofdstuk 3