VIZE TEEPKA = Pomáhat rádcům s přípravou programů a pomáhat vedoucím s přípravou rádců. Zkrátka v...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VIZE TEEPKA = Pomáhat rádcům s přípravou programů a pomáhat vedoucím s přípravou rádců. Zkrátka vytvářet podmínky pro snazší zlepšování světa. by Mind Map: VIZE TEEPKA = Pomáhat rádcům s přípravou programů a pomáhat vedoucím s přípravou rádců. Zkrátka vytvářet podmínky pro snazší zlepšování světa.

1. Rozvíjíme jedince

1.1. Přinášíme konkrétní na skautské stezky

1.2. Kdo je vlastně rádce?

1.2.1. Morálka rádce

1.2.2. Starání se o děti

1.2.3. Příprava programů

1.3. Stezky - porovnej se s ostatními?

1.4. Rozvíjíme se více, v čem chceme

1.4.1. Internet

1.4.2. Redaktor

1.4.3. Tvůrce her

1.4.4. Šikula

1.4.5. Sportovec

1.5. Skautský zákon kolem nás

1.6. Morálka

1.7. Skrze forum se na nás mohou obrátit děti v případě psycho problémů, řešíme či předáváme dál

2. Podporujeme efektivitu skautských výchovných nástrojů

2.1. Podpora stezek

2.2. Rádcovský zápisník

2.3. Družinový systém

2.3.1. Nápady na družinovou činnost

2.3.2. Přinášíme prostor pro družiny na internetu

2.3.3. přinášíme programy na spolupráci

2.3.4. Dodáváme metodickou podporu pro reflexe po hrách

2.3.5. podporujeme družinovou přípravu na Svojsíkáč

2.4. Rádcové

2.4.1. Přinášíme dostatek nápadů na program

2.4.2. Pomáháme rádcům s nabít rádcovské kompetence

2.4.3. Prostor pro pomoc s jejich problémy

2.4.3.1. Programová poradna

2.4.3.2. Skauting pro všechny

2.4.3.3. Psychoporadna

3. Pomáháme pochopit naše společenství

3.1. Podporujeme reálné síťování naší cílové skupiny

3.2. Přinášíme nové pohledy na naše hnutí

3.3. Přinášíme informace o nás

3.4. Podporujeme společného ducha skautingu

3.5. Vysvětlujeme, jak naše organizace funguje

3.6. Jsme přitažliví, zajímaví, cool a in

3.6.1. Zkoušíme různé formy na Teepkovi a střídáme je

3.6.2. Volíme zajímavá a sexy a clever! témata

3.6.3. Hledáme nové cesty a způsoby internetu

4. Pomáháme vedoucím a ostatním

4.1. Pomáháme vedoucím s rádci

4.2. Přibližujeme jim svět naší cílovky

4.3. Upozorňujeme je na současné trendy

4.4. Přinášíme názory mladších členů do naší organizace

4.5. Nabízíme orgánům Junáka (kurzy, časopisy, atd..) zpětnou vazbu či průzkumy na názory dětí