Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

The Evolution of Cooperation by Mind Map: The Evolution of Cooperation
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

The Evolution of Cooperation

Mindmap over mulig litteratur til Cooperatisternes projekt.

Case studies af (agent-baserede) modeller

Epstein & Axtell

Axelrod: The Complexity of Cooperation (1997)

Poundstone: Prisoner's Dilemma

Læs kapitel 12 i Poundstones populære bog omhandlende: Axelrod (1984) fiske-eksemplet kritik af Axelrod (1984) ift. realworld-applications

Intro til Complexity

Rauch: Seeing Around Corners (2002)

Udmærket populær artikel / introduktion til Agent-Based Modeling / Complex Adaptive Systems. Anbefalet af Axelrod himself! Bemærk link til animationer af alle beskrevne modeller!

Vicsek: Complexity - The Bigger Picture (2002)

Meget kort sag på een enkelte side. Anbefalet af Mr. Axelrod himself.

Mitchell: Complexity: A Guided Tour (2009)

Conways berømte Game of Life

Poundstone: The Recursive Universe (s. 1-32) (1984)

Mitchell: Complexity (kapitlerne 3-5, 8-10) (2009)

Holland: Genetic Algorithms (1972)

John Holland er hjernen bag (implementeringen af) genetiske algoritmer. En sådan algoritme brugte Axelrod i den artikel, som er genoptrykt i kapitel 1 af The Complexity of Cooperation. Via implementeringen af en genetisk algoritme forsøger Axelrod at komme ud over det forhold, at hans computerturneringer kun havde 64 strategier som "deltagere". Han prøver mao. at vise, at det ikke var en tilfældighed, at en samarbejdsvillig strategi som TIT for TAT var mest fit for survival.

Introduktioner til ABM og CAS

ABM = Agent-Based Modeling CAS = Complex Adaptive Systems

Epstein & Axtell: Growing Artificial Societies (1996)

Læs introduktionen på knap 20 sider. Der fungerer også som "opvarmning" til Sugarscape-modellerne.

Holland: Complex Adaptive Systems (1992)

Miller & Page: Complex Adaptive Systems (2007)

Siderne 1 til 77 forekommer at være mere end tilstrækkelige. Men som sagt regner jeg på ingen måde med, at denne bog bliver inddraget.

Gilbert: Agent-Based Models (2008)

En forholdsvis lille sag, som anvender NetLogo.

Schellings segregation model

Modellen blev publiceret i artikler fra 1969 og 1971, men læs kapitlet i Schellings Micromotives and Macrobehavior fra 1978.

Subjektivitet og læring

Inddragelse af Subjektivitet & Læring i (mere) klassisk forstand. I nævnte selv positionering, som burde kunne modelleres ved, at agenten netop opfører sig forskelligt afhængig af, hvilke andre agenter, der befinder sig i sin nærhed.

Modellernes karakter og status

Videnskabsteoretiske diskussioner om modellernes karakter og status. En udmærket fokusering, som I selv har foreslået: I hvilken forstand kan sådanne modeller lære os noget om, hvordan vi bør handle i katastrofesituationer hhv. løse sociale og miljømæssige problematikker af international karakter.

Mitchell: The Past and Future of the Sciences of Complexity (2009)

Afsluttende kapitel i Mitchell: Complexity: A Guided Tour (2009), som er vedhæftet denne mindmap som e-bog.

Epstein: Why Model? (2008)

Axelrod: Advancing the Art of Simulation in the Social Sciences (2005)

Gilbert: Varieties of Emergence (Talk given 2002)

Diskuterer emergens og simulationers værdi ud fra Schellings model som case.

Gilbert: Agent-Based Social Simulation: Dealing with Complexity (2004)

Sugden: Credible Worlds: The Status of Theoretical Models in Economics (2002)

Miller & Page: Complex Adaptive Systems

Siderne  1 til 77, I guess.