Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Koulutusprosessi: Kehittämisalueet - kansainvälisyys by Mind Map: Koulutusprosessi: Kehittämisalueet -
kansainvälisyys
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Koulutusprosessi: Kehittämisalueet - kansainvälisyys

Opettajat

Kv-hankeet TK

Hetkellä valmistellaan (merkkaa vihreällä jos on projektorissa), Ruokaturva ohjelma (Itä-Afrikka) / Ulkoasiaministeriö / ratkee kesän 2010 aikana, CGIAR, MTT (Mila Sell koordinaattori), Helsingin yliopisto, HAMK (jalkauttaminen, asiantuntijat), Eija Laitinen valmistelee, Jukka Korhonen, Tero Uusitalo, tekijät avoin, käytetään vaikka muu AMK jos omasta ei löyty, HAMK painopiste hankkeen loppupuolella, vaihtoja varten rahaa varattu tyyliin: 1 viikko valmistelu, 2 Afrikassa, 1 viikko jälkityötä, Kesto: 4 vuotta, Rahoitus, Koko: 10 milj €, HAMK: 300 000 €, Asia: Laaja ohjelma, Tanzanian metsäopetuksen kapasiteetin vahvistusta / Ulkoasianministeriö valmistelurahoitus saatu, HEI ICI (haku syksyllä 2010), Jämsänkosken metsäoppilaitos, TAMK, HAMK (Eija Laitinen koordinaattori), Novia, RAMK, Henrik Lindberg (asiantuntija), Tero Uusitalo, Kesto: 3 vuotta, Rahoitus, Koko: 500 000 €, HAMK: ?, Asia: Opettajien osaamisen vahvistaminen, kapasiteetin vahvistaminen., KnowSheep / Interreg IV (haku kesäkuu 2010), Väståboland, MTT / Sirpa Kurppa, Turun yliopisto, HAMK (partneri), ERIA (Riina Kaljulaid koordinaattori, Viro), Tarton yliopisto, Saare mahe, Osallistuja: Annika Michelson (maatiaislammas ja perinnemaisemien laiduntamista, tutkimus), Kesto: 2011-2013, Rahoitus, Koko hanke noin 1 miljoonaa €, HAMK: noin 25 000 €, Asia: Lammasstrategian tekeminen Viron ja Turun seudun saaristolle, maatiaislmapaiden etsintä Virossa, villan tutkimusta, DNA tutkimusta, lammastutkumusta (poikiminen, ruokinta, guard koirien käyttö petoeläinten torjunnassa, perinnemaisemat ja laituimien luonnon monimuotoisuutta), lampaiden parasiitit, villakeskuksien perustaminen pilotteina Viroon, tiedottaminen (näyttely, käsikirjoja, seminaareja, koulutumatkoja), ESAEU (Etelä-Afrika) / Erasmus Mondus, Brno maatalousyliopisto (koordinaattori), 14 oppilaitosta mukana Euroopasta, HAMK, Osallistuja: koko HAMK, Hannu Henilä yhteyshenkilö, Kesto: alkaa syksyllä 2010, 4 vuotta, Rahoitus: 1,5 milj. €, Koko hanke, HAMK, Tietty määrä per vuosi luvattu, Kytkentä FUAS kehy opintohin 15 op (3 x 5 op), Laurea, HAMK (koordinaaatoori), Metropolia, LAMK, Yleiset nettisivut tehdään: http://sites.google.com/site/fuasdevelopmentstudies/, Asia: Afrikkalaisten opiskeljoiden pääsy Euroopaan, matkarahoja, oleskelurahoja, ne pääsee Suomeen, mastertason opintoja, tohtoritason opiskeljoita, samat periaatteet kun muut Erasmus vaihdot., VANFRED / Life Long Learning, Erasmus curricula and modules for continuing education, Tchek University of Life Sciences (koordinaattori), HAMK, University of Economics Praha, ISRIC Neatherslands, Helmholts Center, College of ...., Warchaw taloustieteellinen yliopisto,, Osallistujat: Hannu Heinilä, Kesto: hakemus jätetty helmikuussa 2010, 3 vuotta, Rahoitus, Koko hanke: 277 096 € (75% hankkeesta, 25% oma rahoitus)., HAMK työpäivä määrä 100 päivää noin, Asia: Hyväksilukusysteemejä, non-formal learning. Muu kun opiskelun kautta opittu - miten sitä otetaan huomioon, esim. työn kautta opittu. Vertailu. Yhteinen suunnittelu, uusien järjestelyjen luomista, testausa ja käyttöönottamista., Ohjeistetaan hankkeiden valmistelu, varmistetaan että hankkeet ovat liitetty wikiin., Resurssit, Miten resurssoidaan suunnittelu? Miten valmistella hanketta jos ei ole resursoitu - hankekysynnät voivat tulla hyvin yllättäen, Alueen kanssa yhteistyössä, Miten saadaan opettajia kytketty jo hankkeen suunnitteluvaiheessa

Opetus ulkomaalla / Biotaloudessa

Tiedotus: Tietää mahdollisuudet kv-teemapäiviä /viikkoja, Tietoiskuja BioNetin etusivulla + viikkokysely, Haastattely jo käynyt opettajan kanssa, Annika: lyhyt haastattelu, Partnerivideot etusivulle näkyviksi Google Sites sivustoon, Hannu / Monna, Onko HAMK tai Biotalouden esittelyvideo englanniksi - tarjotaan pertnereille, Viestintä ? Markkinointi?, Annika kysyy, Sivusto wikiin / portaaliin - missä on partnerien esittelytiedot / videot / linkit kotisivulle

Lähtevät, Resurssit - kenen toimeenkuvaan kuuluu käydä ulkomailla - miten nostetaan asia esille - pitää olla vuosi etukäteen suunniteltu juttu, Erasmus vaihto - miten kauan pitää olla vähintään?, Mitä me voidaan tarjota heille? Luentolista, opintojaksolista, Suunnitteluprosessi, Tehdäänkö kysely opettajille - millainen luento voit pitää englanniksi ulkomaalla? = saadaan lista, sitä voi tarjota partnereille

Tulevat, Partnerit sekä millaiset luennot voivat partnerit tarjota, Miten voivat partnerilaitokset täydentää meidän opetusta?, Tiedotus hyvissä ajoin opettajille, Paikallinen ohjaus

Englanninkielinen opetus Biotaloudessa

Tuki, Assistenttiapua, Kv-tuutori, Kv-koordinaattori: Monna, Hannu, Kv-hankkeet jotka liittyy vaihtoon, RUTH (Erasmus Long Life Learning)

Biotalouden kv-opintojaksot, Aikataulu - marraskuu / joulukuu 2011 ensi vuoden ohjelma, Markkinointi / tiedottaminen (Hannu, Monna), Ilmoittautuminen, Biotalouden yhteisiä kv-opintojaksoja

Koulutus

Kieliharjoittelu (oleskelu ulkomailla)

Uuden kielen oppiminen

KV-yhteistyötä Suomessa

Kytkentä FUAS kehy opintohin 15 op (3 x 5 op), Laurea, HAMK (koordinaaatoori), Metropolia, LAMK, Yleiset nettisivut tehdään: http://sites.google.com/site/fuasdevelopmentstudies/, BioNetti: Liitetään

Kv-opetushankkeet - kurssi (Erasmus IP, Intensiivikurssit jne.)

Projektorin käyttö, Suunnitteluapua, Oman talon osaaminen, Hankkeen ohjausryhmä, Talousvastuu, Raportointi, kirjanpitäjä, Näin aloitan hankkeen suunnittelua, BioNetti kv-toiminta, hankkeet sivun alle, HAMKin hankehallintaohjeet linkki liitetään BioNetin Hankkeet sivuun

Tutkimusta

KV-tuutori avuksi

Assistentti

Projektiopinnot

Opinnäytetyöaihe

lähtevät-saapuvat opettajat, esityspaketti, videonauhoite

BioNetin kv-sivut

Biotalous - kansainvälisyys (wikisivusto)

Toimijat

Tuki

Kv-kokoukset

Kehittäminen

Opintojaksot, Kv-lukuvuosi, Kokonaissuunnittelu kuka tekee?, Johtoryhmä ottaa kantaa asiaan, Taloudellinen näkökulma, Miten opiskelijat liikkuvat?

Vaihdot, Harjoittelu, Opiskelijavaihto, Opettajavaihdot, Muu henkilöstö

Opintomatkat

Seminaarit, messut

Hankkeet, Projektori, Voidaanko nostaa tietyt hankkeet julkisella linkillä esille?, Arkisto, CV - mitä ollaan tehty?, Loppunut, RUTH, ManTra, Valmistetaan, KnowSheep, Ohjeet, Suunnittelu, Toteutus, Hallinto, Projektori

Raportit

Seuranta

Visiot, strategiat

Partnerit, Biotalous, Ajakohtaiset listat wikissä, Sivu jo perustettu, HAMK

Ohjeet

Aineistot

Verkostot

Kv-toiminta (portaalisivut BioNetti)

Ajankohtaista

Yhteystiedot

HAMKin kv-toiminta

Vaihto-opiskelijat

Kv. opinnot

Yhteistyökumppanit

Hankkeet

Aineistoja

Tiedotus

Ajankohtaista, Yhteistiedot, HAMKin kv-toiminta

Markkinointi, Aineistoja

Tiedon ajantasaisuus - sivujen vastuuhenkilöt nimetä

Visio ja strategiat

HAMKin kv-strategia

Biotalouden kv-ohjelman laatiminen ja päivittäminen - aikataulu tehdä näkyviin, Päivittää (Monna Alatalo, Hannu Heinilä, Arto Vuollet, Terhikki Mäkelä, Marja Räikkönen ollut tässä ryhmässä), TATU ohjelmassa, Hannu selvittää missä se on ja lähettää sitä Annikalle ja hän laittaa sitä näkyviin koulutusprosessin kehittämissivulle, kansainvälisyys, Resurssit: 8 h per henk per vuosi, Perustetaan wikisivusto kv-asioista, Annika

"Biotalouden koulutusprosessi on ilmiöpohjainen, oppijakeskeinen, työelämälähtöinen ja kansainvälinen".

Kehittämistyön tavoitteet: Vuonna 2013 olemme kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut, tunnettu ja tunnustettu edelläkävijä

Osaamisperustainen ja ilmilöpohjainen OPS (Ilpo vetää, linkitys sinne)

Opiskelijan kv-polun rakentaminen

Ammattillinen osaaja opintojaksoa, PPT esitys, videot, reaaliaikaisesti oppija joka on käynyt? Annika tekee aloituspohja, muut täyttävät, Videonauhoitus esityksestä, mitä voi liittää ohjeisiin, oppimateriaaliin, lähtevät saapuvat oppijat

Oskarin ohjeiden tarkistaminen

Kansainväliset opinnot

Opinnot HAMKissa, Kansainvälisen lukukauden jatkuva kehittäminen, Kv-ohjelma valmiina ennen joulua 2010, Lepaalla on paljon tarjottavaa ammattialaan liittyvää ja kokouksia olemassa, Biotalouden kv-lukukausi. Tero ja Annika tekee ehdotus, Sellaista mitä ne eivät saa kotona, Pohjoinen ulottavuus, Käyntäntö ja teoria, Ammattialaa, Yhteinen virtuaalinen osuus kosken perus Suomi-tietoa, Tietotekniikka: kännykkä, paikkatietoa, sos media, Soveltavaa tietoa, Metsien kestävä käyttö, käytännön työ

Opinnot ulkomaalla, Tietoiskut, Lähitapaamisia jossa opiskelijat kertovat omista kokemuksista, Vastuuhenkilö: Hannu Heiniä (Mustiala), Monna Alatalo (Evo, Lepaa), kaikki ? (Hyvinkää)

Harjoittelu ulkomailla (Monna vetää, linkitys sinne), Omat kokemukset nostaa esille, Videopätkä?, Suomi tai Englanti, Tero tekee Hyvinkään AIK, jos löytää jonkun, Mustiala Annika järjestää, Eric Evolaisen kanssa, Lepaa Katja järjestäää, Harjoittelupaikat - ovat BioNetissä ja opiskelijaportaalissa, Vastuuopettaja, Hannu Heinilä (Mustiala), ? (Lepaa), Monna? (KeKe), Eric Raunio (Evo), Tieto esille opiskeljiaportaalissa?

Kehitysopinnot, Kesäopintoja, KeKe: Idea - mitä voi ulkona tehdä /yhteistyö Metsähallituksen kanssa metsäluonnon hoitoa, FUAS-yhteistyötä varten 15 op, Kehitystyöopintoja

Englanninkieliset toteutukset

Aikataulu, Milloin pitää olla SoleOpsissa, Missäs se kuupäivä oikein on BioNetissä? Onko liitetty kalenteriin?

Tiedotus, Biotaloudessa, Työkalu, HAMKin kv-toimistoon, Työkalu, Ulkomaalaisille partnerille, Työkalu

Yhteistyöoppilaitosten tarjonnan hyödyntäminen

Tiedottaminen, missä

Yhtiestyö Virolaisten kanssa, Kyselylomake GoogleDocs taulukko - millainen luento voit tarjota englanniksi ja mikä ajankohta sopii sinulle parhaiten Annika kartoittaa, Tulos Virtuaalipaketti?, Tai vaihto? yhteistyöpartnerien kanssa 1 = 1, Oppimisympäristöt, Räpinän kasvikokoelmat, puisto, Olustvere elintarvikealaan liittyvät puitteet, Olustveren maatalous, Luuan metsä ja puisto, Yhteinen Biotalouden opintomatka Viroon, 19-23.9.2011 Annika kirjoittaa kirjeen viron koulujen rehtoreille, Kasvien tunnistaminen (puuhtarha, luonnon) (Suomalainen) 25-30 opiskelijaa, Maatalouden ympäristövaikutukset 8 op, Viheralueiden kasvit, Rakennettu ympäristö, Sopii useampaan maisuun, Virolaiset meille, ehdotus toukokuu 3 tai neljäs viikko 2011

Kv-opiskelijat rekisteri (hoituu jos tule SoleOPS palikka)

Opintosuoritukset

winhan kautta

Hannu, Monna ottaa otteen yhdessä opintosihteerin kanssa, oppija saa sitä kirjallisesti käteen ja toimittaa sitä itse omaan oppilaitokseen. Välillä pitää lähettää skannattuna jälkeenpäin jos oppilas on lähtenyt jo, riippuu oppilaitoskesta pitääkö saada orginaali postilla tai riittääkö skannattuna.

Opettaja ilmoittaa opintosihteerille että hän liittää arvosana nettiin

Monna on tehnyt exel-talukkoja myös vuosittain

Lepaalla kirjattu myöhään koska ulkomaalaisilla opettajilla ei ole oikeuksia kirjata arvosanoja - miten prosessi tulisi mennä jos on ulkomaalainen opettaja

Tieto milloin oppilas tulee ja milloin lähtee

Tutkia voiko ottaa irti tietoja interdoxista, voiko nostaa näkyviin?, Niitä kirjataan interdoxiin

Kysytään pidetäänkö Interdox Biotaloudessa ajantasalla?, Mustiala, matkailu: Hannu, Lepaa, Evo, KeKe: Monna

Oppijan valokuva tai videopätkä

Pitääkö ottaa valokuvan tai videopätkän näistä kun ne tulee?

Kuka tekee?

Hakulomakkeessa on yleensä kuvan - voisiko ottaa kuvakaappauksella kuvan tästä - onnistuu

Minne sijoitetaan? Yhteinen paikka kaikille?

Kielitestin tekeminen - ohje ulkomaalaisille opiskelijoille

Ohje: Annika voi kirjoittaa

Katotaan minne sijoitetaan - tarkoitettu jos tulee tutkintoa varten opiskelemaan

Miksi ei viedä kv-opiskelijat winhaan

Arvosanat viedään käsin sisään winhaan, yksi kerrallaan ja sitä tekee opintosihteerit. Tarkoittaa sitä että opettaja ei anna arvosanat itse, vaan hänen tulisi toimittaa niitä opintosihteerille.

Ohje: Miten opettajan pitää toimia jos hänellä on kv-opiskeljoita

Kysytään Anneli Kähköseltä, cc: Marja Räikköseltä miksi näin on?

Miten opettajat ja henkilökunta tietää kuka on kv-opiskeljana meillä?

Interdoxissa on tiedot mutta se on suljettu, ainoastaan jotkut näkee

Jos olisi winhassa, voisi nostaa kv-opiskelijat portaaliin näkvyiin listana

Pirjo Kuisma / FUAS (opetuksen laadun kehittämisprojekti (alaprojekti)

Minkä kautta ilmoittautumiset tulevat? Suoraan Metropoliasta?

VirtuaaliAMK: meidän kv-tarjonta pitää olla näkyvinä VirtuaaliAMK portaalissa, ilmoittautumin ja laskutus menisi sitten automaattisesti?, Annika laita viesti Pirjo Kuismalle, cc-viesti Eija Laitiselle, Hannulle, Monnalle

Lea Mustonen hoitaa tiedotusta

Kotisivu tulossa

FUAS - kehitystyön työryhmässä: Eija Laitinen, Tero Uusitalo Biotalouden

Mäntylä: Opetuksen laatu jotain (koko projekti)

Opiskelijat

Verkkoympäristöt / Oppimisympäristöt (Katariina vetää, linkitys sinne)

Opiskelijoden kouluttaminen ja ohjaus

Kv-opiskelijan työkalupakki / käytännöt - Annika aloittaa, HAMK sähköposti, Groupwise, Oma sähköposti, Sosiaalinen media, iGooglen työkalut, Moodle, Moodleen eka kerta käyttöönotto, profiilitiedot - ovatko edelleen ainaostaan suomeksi?, Tilat, Luokkahuonekartta, Opintojaksojen valinta, eHops jos ne sitä käyttää, Voiko kv-opiskelijat myös käyttää eHopsia?, Mikä työkalu Monna ja Hannu käyttää?, ConnectPro käyttö, Skypen käyttö

Kv-opiskelijan - täydentää ohjeet oskarissa

Fyysinen ympäristö, Toimipistekohtaiset ohjeet

Oskari työryhmä - miten on otettu huomioon kv-opiskelijoita

Oppija liittää omat tiedot suoraan sivustoon? Myös valokuva, mahdollinen video?

Lähtevät opiskelijat

Opiskelijan kv-polku, Prosessikuva, Ohje - esitys, nauhoite, oppimateriaaliksi ammattialan osaaja kurssiin, Kytekentä opintosuunnitelmaan HOPSiin, Opintoneuvojat, Onko riittävät kv-tieto, Voisiko olla tietopaketti Biotaloudessa opintoneuvojia varten?, Miten on Biotaloudessa järjestetty kv-koordinaattorin ja opintojeuvojien välinen yhteistyö?, Millaista oppia opisklija haluaisi saada ulkomaalta?, Pitäisikö olla kysymys / kartoitus eka vuonna jo haluatko / aiotko lähteä vaihto-opiskelijaksi - voisi kokeilu yhdessä koulutusohjelmassa - kysely, Ohjemateriaaliin kaikki paikat esillä linkillä, mahdollisesti myös videolla, Yhteinen markkinointivideo englanniksi josta näkee paikat ja mitä voidaan opiskella, Kartoittaa mitä jo on?, Kuuntele uudestaan HAMI video, voidaanko liittää siihen engkun-tekstit ja sitä voisi käyttää

Saapuvat opiskelijat

Muu AMKin kv-opiskelijat, Viedä Kv-opintojaksot tarjottavana myös VirtuaaliAMK, Kysyä johtoryhmältä voiko meidän vaihtareita myös suorittaa kv-opintojaksoja muissa AMKeissa VirtuaaliAMK portaalin kautta? Silloin HAMK maksaa siitä opintojaksosta

Partnerin opiskelija

Ei-partneri opiskelijat, Ohje, Annika kysyy Hannulta miten tehdä näittäen kanssa

Ilmoittautuminen, Kuka on mukana, tulee yksittäin sähköpostilmoituksella ja mä en edes teidä kuka on kv-opiselijana olemassa Biotaloudessa + että voi myös tulla kv-opiskeliat muu HAMKista minun kurssiin ja mä en tiedä niitäkään - ei voi olla niin että pitää joka kerta kysyä joltakin, SoleOPS kv-palikka käyttöön

Oppiminen HAMKissa, Survival guides, Viesti lähetetty 13.10 Essi Ylöselle ja kysyttiin tuleeko Oskari englanniksi, Kirjataan vastaanottoon kuuluvat asiat, HAMK, Tervetuloa kirje (kirjallinen, Monnalla on malli), Biotalous, toimipiste, Mitä tapahtuu kun ne saapuu? (Hannu, Monna), Ohje wikiin, sivu perustettu, teksitä pitää kirjoittaa, Hyväksytyn oppijan etukäteistieto (aloitusviesti vielä kun hän on kotimaassa), Miten tämä on hoidettu? Kysyä Hannulta ja Monnalta miten tämä on hoidettu, Videopätkät- kv tuutoreista sekä yhteystiedot, HAMKO järjestää kaikille yhteisiä, Yleensä Hämeenlinnassa, Kysyä Hannulta mitä ne järjestää

SoleOPS

Vaihto-opiskelijoita varten on olemassa sovellus, Annika kysyy SoleOPS porukalta voiko Biotalous testata sovellus SoleOPSIa varten joka soveltuu vaihto-opiskeljoita varten (Standi Porissa AMK-kv-päivillä, SopeOPS rakentaja tietää tästä) Viesti lähetetty Anneli K. 13.10, sekä Irinan kanssa juteltu 13.10, lupasivat tutkia asian.

Kehittämisryhmä: Hannu Heinilä, Katja Virtanen, Arto Vuollet, Tero Uusitalo ja Eric Raunio. Vetäjä: Annika Michelson. CC: viesti Terhikki Mäkelä, Eija Laitinen, Monna Alatalo

Muu henkilökunta

Keittiö

Toimisto

Muut toimihenkilöt

Koulutus

Onko tarjottu kielikoulutusta muu henkilökunnalle? Onko ongelmia

Palvelutoiminta (kytke Mika Soramäki prosessiin)

Kv-osaamisen myynti (esim. Lepaa)

Täydennyskoulutus:Liisa Mikkola

Hinnoittelu (Koulutustuotteiden tuotteistamisen kanssa yhteistyössä)

Opintojakson hinnoittelu menetelmä

Kiinteistöt

Talon auton käyttö

Verkostot

Kartoittaa opettajien ja henkilökunnan verkostot

Kartoitetaan henkilökunnassa tämä asia, kyselylomake. Asia hoitaa Koulutustuotteiden kehittämisprojekti - kansainvälisyys Annika tekee ehtotuksen kyselyksi

HAMK verkostot

Official networks / mitä HAMK on päättynyt että ollaan verkostossa mukana, nimitetty vastuuhenkilö

Professional organisations / ulkomaalaisia ammattialan järjestöjen jäsenyyttä

Sosiaalisen median verkostot

Sähköposti-verkostot joissa mukana

Tilastot

Hannu ja Monna - voitteko kerätä nämät, paikka on meidän wiki sivusto, siellä

Mitä HAMK ja OKM seuraa?

Ohje

selvitä voiko saada SoleOPSiin laatikko kv-souus samaan tyyliin kun virtuaali ja TK-osuutta - Pirjo K. tai Anneli K. - lähetä viesti.

Miten tieto liikkuu kosken ulkomaanvierailuja: Interdox, ulkomaan matkasuunnitelman kautta (TEM) - kautta - miten menee

Minkä perusteella tekee hamk kv-toimisto omat raportit

Interdox tietokanta

Kenellä on oikeudet nyt?

Monelleko voi antaa oikeudet?

Voiko nostaa tietoja sieltä portaaliin?

Kuka on pääkäyttäjä HAMKissa?