Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Osobowość i powinności nauczyciela w kształceniu dorosłych by Mind Map: Osobowość i powinności nauczyciela
w kształceniu dorosłych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Osobowość i powinności nauczyciela w kształceniu dorosłych

Osobowość

styl postępowania nauczyciela

emocjonalny stosunek do ucznia

Nauczanie

zespól czynności nauczyciela, ktore zmierzają do przekazania uczniom okresśonej wiedzy oraz wyrobienia w nich odpowiednich nawyków i umiejętności

Kształcenie

formułowanie całej sfery intelektualnej uczniów

zdolności poznawcze

umiejetności praktyczne i intelektualne

zainteresowania

zmysł estetyczny

metody słowne

opowiadanie

opis

pogadanka

wykład

dyskusja

seminarium

cechy nauczyciela

musi wzbudzic aktywność i motywacje

potrafi sprzedac swoje umiejętności

stosunek partnerski wobec uczącego się

pedeutologia

nauka o nauczycielu, zajmuje sie osobowościa, zdolnosciami, autorytetem nauczyciela, kształceniem nauczycieli, bada miesjce nauczyciela w społeczeństwie

historyczno-porównawczy

psychologiczno-pedagogiczny

socjologiczno-pedagogiczny

badania komparystyczne