Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Osobowość i powinności nauczyciela w kształceniu dorosłych by Mind Map: Osobowość i powinności nauczyciela w kształceniu dorosłych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Osobowość i powinności nauczyciela w kształceniu dorosłych

Osobowość

styl postępowania nauczyciela

demokratyczny autokratyczny liberalny swobodny

emocjonalny stosunek do ucznia

Nauczanie

zespól czynności nauczyciela, ktore zmierzają do przekazania uczniom okresśonej wiedzy oraz wyrobienia w nich odpowiednich nawyków i umiejętności

Kształcenie

formułowanie całej sfery intelektualnej uczniów

zdolności poznawcze

umiejetności praktyczne i intelektualne

zainteresowania

zmysł estetyczny

metody słowne

opowiadanie

opis

pogadanka

wykład

dyskusja

seminarium

cechy nauczyciela

musi wzbudzic aktywność i motywacje

potrafi sprzedac swoje umiejętności

stosunek partnerski wobec uczącego się

pedeutologia

nauka o nauczycielu, zajmuje sie osobowościa, zdolnosciami, autorytetem nauczyciela, kształceniem nauczycieli, bada miesjce nauczyciela w społeczeństwie

historyczno-porównawczy

psychologiczno-pedagogiczny

socjologiczno-pedagogiczny

badania komparystyczne