Osobowość i powinności nauczyciela w kształceniu dorosłych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osobowość i powinności nauczyciela w kształceniu dorosłych by Mind Map: Osobowość i powinności nauczyciela w kształceniu dorosłych

1. Osobowość

1.1. styl postępowania nauczyciela

1.2. emocjonalny stosunek do ucznia

2. Nauczanie

3. Kształcenie

3.1. zdolności poznawcze

3.2. umiejetności praktyczne i intelektualne

3.3. zainteresowania

3.4. zmysł estetyczny

4. metody słowne

4.1. opowiadanie

4.2. opis

4.3. pogadanka

4.4. wykład

4.5. dyskusja

4.6. seminarium

5. cechy nauczyciela

5.1. musi wzbudzic aktywność i motywacje

5.2. potrafi sprzedac swoje umiejętności

5.3. stosunek partnerski wobec uczącego się

6. pedeutologia

6.1. historyczno-porównawczy

6.2. psychologiczno-pedagogiczny

6.3. socjologiczno-pedagogiczny

6.4. badania komparystyczne