Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Arviointi by Mind Map: Arviointi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Arviointi

kuka ja ketä

itse

arviointikeskustelu

ryhmä

opettaja

ulkopuolinen asiantuntija

aineisto/ohjelma

oppijat opettajia

miten onnistunut opettamaan

miten tukenut

opetuskäytänteet

muoto

arvosana

palautekirje

keskustelu

mitä, kohde

Hmm... yritin tallentaa tekemäni  muutokset niin, että osa noodeista jää lukijan avattavaksi (+painikkeet) - ei onnistunut. ...Paitsi että tänään näytti onnistuneen :)

koetulos

valvottu, ei apuvälineitä

aineistokoe

ryhmäkoe

oppimistehtävät

tutkielma

portfolio

oppimispäiväkirja

prosessi

työvaiheet, järjestys, suhteessa tuotoksen laatuun (vertailua)

toiminnan ohjaus, jatkuva arviointi, lisäykset, korjaukset, ohjauksen lähde?, itse, vertaiset/ryhmä, opettaja, materiaalit

yleinen aktiivisuus

tilanne

ainutkertainen

sattumalla sijaa

tarkkaan säädelty

päättökoe

pääsykoe

muutos

asenne arviointiin

tietokäsitys

tavoitteita

tasa-arvoisuus

oikeudenmukaisuus

ohjaa oppimista

tietoa arvioinnista

Verkkotutor

Vopas

Tentin teoria -väikkäri

Arviointikeskustelua

Miikka Salavuon blogi

Vinkkiverkko: Arviointi-ryhmä

Sometu-verkoston keskustelu

miten (apuvälineet)

havainnointi&palaute

analyysi&palaute

tuotokset&dokumentit, "staattiset", tekstiä, valokuvaa, jne., "dynaamiset", videota, kuvasarjoja, "vaihetallenteita" (ks. esim. tämän mindmapin muokkaushistoria, "kellokuvake" alaoikealla)

apuvälineet (sähköiset/masnuaaliset

testit

digitaaliset sovellukset

käyttäjädata

apukysymykset

matriisit / rubriikit

osaamismerkit (tasot, kriteerit)