Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arviointi by Mind Map: Arviointi

1. kuka ja ketä

1.1. itse

1.1.1. arviointikeskustelu

1.2. ryhmä

1.3. opettaja

1.4. ulkopuolinen asiantuntija

1.5. aineisto/ohjelma

1.6. oppijat opettajia

1.6.1. miten onnistunut opettamaan

1.6.2. miten tukenut

1.6.3. opetuskäytänteet

2. tilanne

2.1. ainutkertainen

2.2. sattumalla sijaa

2.3. tarkkaan säädelty

2.4. päättökoe

2.5. pääsykoe

3. muutos

3.1. asenne arviointiin

3.2. tietokäsitys

4. tavoitteita

4.1. tasa-arvoisuus

4.2. oikeudenmukaisuus

4.3. ohjaa oppimista

5. tietoa arvioinnista

5.1. Verkkotutor

5.2. Vopas

5.3. Tentin teoria -väikkäri

5.4. Arviointikeskustelua

5.4.1. Miikka Salavuon blogi

5.4.2. Vinkkiverkko: Arviointi-ryhmä

5.4.3. Sometu-verkoston keskustelu

6. muoto

6.1. arvosana

6.2. palautekirje

6.3. keskustelu

7. mitä, kohde

7.1. koetulos

7.1.1. valvottu, ei apuvälineitä

7.1.2. aineistokoe

7.1.3. ryhmäkoe

7.2. oppimistehtävät

7.2.1. tutkielma

7.2.2. portfolio

7.2.3. oppimispäiväkirja

7.3. prosessi

7.3.1. työvaiheet

7.3.1.1. järjestys

7.3.1.2. suhteessa tuotoksen laatuun (vertailua)

7.3.2. toiminnan ohjaus

7.3.2.1. jatkuva arviointi

7.3.2.2. lisäykset, korjaukset

7.3.2.3. ohjauksen lähde?

7.3.2.3.1. itse

7.3.2.3.2. vertaiset/ryhmä

7.3.2.3.3. opettaja

7.3.2.3.4. materiaalit

7.4. yleinen aktiivisuus

8. miten (apuvälineet)

8.1. havainnointi&palaute

8.2. analyysi&palaute

8.2.1. tuotokset&dokumentit

8.2.1.1. "staattiset"

8.2.1.1.1. tekstiä

8.2.1.1.2. valokuvaa

8.2.1.1.3. jne.

8.2.1.2. "dynaamiset"

8.2.1.2.1. videota

8.2.1.2.2. kuvasarjoja

8.2.1.2.3. "vaihetallenteita" (ks. esim. tämän mindmapin muokkaushistoria, "kellokuvake" alaoikealla)

8.3. apuvälineet (sähköiset/masnuaaliset

8.3.1. testit

8.3.2. digitaaliset sovellukset

8.3.3. käyttäjädata

8.3.4. apukysymykset

8.3.5. matriisit / rubriikit

8.3.6. osaamismerkit (tasot, kriteerit)