Українська мова 3 клас

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Українська мова 3 клас by Mind Map: Українська мова 3 клас

1. Мова і мовлення

1.1. Мова

1.1.1. Рідна

1.1.2. Державна

1.2. Мовлення

1.2.1. Усне

1.2.2. Писемне

1.2.3. Культура мовлення

2. Текст

2.1. Ознаки

2.2. Будова

2.2.1. Зачин

2.2.2. Основна частина

2.2.3. Кінцівка

2.3. Абзац

2.4. План

2.5. Стилі

2.5.1. Художній

2.5.2. Діловий

2.5.3. Науковий

2.6. Види

2.6.1. Текст-розповідь

2.6.2. Текст-міркування

2.6.3. Текст-опис

3. Будова слова

3.1. Закінчення

3.2. Основа

3.2.1. Корінь

3.2.1.1. Спільнокореневі

3.2.1.2. Чергування голосних та приголосних

3.2.1.3. Ненаголошені е,и

3.2.1.4. Дзвінкі та глухі приголосні

3.2.2. Префікс

3.2.2.1. Префікси ро-,без-, з-,с-

3.2.2.2. Префікси та прийменники

3.2.2.3. Апостроф після префіксів

3.2.3. Суфікс

3.2.3.1. Збіг приголосних

3.2.3.2. Перенос

3.3. Idea 3

3.4. Idea 4

4. Слово.Значення слова

4.1. Лексичне значення

4.1.1. Пряме і переносне

4.1.2. Синоніми

4.1.3. Антоніми

4.1.4. Фразеологізми

4.2. Культура мовлення

5. Речення

5.1. За метою висловлювання

5.1.1. Розповідні

5.1.2. Питальні

5.1.3. Спонукальні

5.2. За інтонацією

5.2.1. Окличні

5.2.2. Неокличні

5.3. Члени речення

5.3.1. Головні

5.3.2. Другорядні

5.4. Зв'язок слів в реченні

6. Частини мови

6.1. Самостійні

6.1.1. Іменник

6.1.1.1. Істоти та неістоти

6.1.1.2. Загальні та власні

6.1.1.3. Рід

6.1.1.3.1. Чоловічий

6.1.1.3.2. Жіночий

6.1.1.3.3. Середній

6.1.1.4. Число

6.1.1.4.1. Однина

6.1.1.4.2. Множина

6.1.1.5. Відмінки

6.1.1.5.1. Називний

6.1.1.5.2. Родовий

6.1.1.5.3. Давальний

6.1.1.5.4. Знахідний

6.1.1.5.5. Орудний

6.1.1.5.6. Місцевий

6.1.1.5.7. Клична форма

6.1.2. Прикметник

6.1.2.1. Вживання у мовленні

6.1.2.2. Рід

6.1.2.3. Число

6.1.3. Дієслово

6.1.3.1. Вживання

6.1.3.2. Часи

6.1.3.2.1. Теперішній

6.1.3.2.2. Минулий

6.1.3.2.3. Майбутній

6.1.3.3. НЕ з дієсловам

6.2. Службові