Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

UZALEŻNIENIA by Mind Map: UZALEŻNIENIA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

UZALEŻNIENIA

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

ALKOHOLIZM

DEFINICJA

Alkoholizm, inaczej uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa lub choroba alkoholowa (łac. alcoholismus habitualis, alcoholismus chronicus) – choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu.

OBJAWY

* picie w samemu * picie przed południem * picie dla rozluźnienia przed wyjściem na przyjęcie, ważnymi spotkaniami * chowanie alkoholu i picie w ukryciu * kłamstwa dotyczące picia alkoholu * powroty do picia po długich przerwach abstynencyjnych * urwane filmy tj. nie pamiętanie jakiegoś fragmentu wczorajszego dnia np. powrotu do domu * podejmowanie prób samemu poradzenia sobie z piciem tj. (przywrócenie kontroli nad piciem) poprzez zakładanie okresów niepicia np. nie piję przez 3 miesiące. Bez znaczenia jest czy osoba dotrzyma, czy też nie, tego postanowienia.

PRZYCZYNY

* osobowość (niedojrzała emocjonalnie, wrażliwa na urazy, frustracje, stresy, neurostyczna, agresywna); * uzależnienie rodziców (chodzi tu o uczenie się nieprawidłowych wzorców zachowania, a nie o dziedziczenie); * czynniki zawodowe (ludzie pracujący w lokalach gastronomicznych oraz przy sprzedaży i produkcji alkoholu są bardziej narażeni); * czynniki społeczne i kulturowe (obyczaje i tradycje różnych grup społecznych, w których "oblewa się" zarówno sukces, jak i niepowodzenie). Jest zrozumiałe, że im więcej nagromadzi się u jednego człowieka czynników sprzyjających, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju uzależnienia.

NARKOMANIA

DEFINICJA

Narkomania (gr. narke - odurzenie, mania - szaleństwo) - potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu.

OBJAWY

Narkomania charakteryzuje się: * tzw. głodem narkotycznym * przymusem zażywania środków odurzających * chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami

PRZYCZYNY

Zakłócenia w funkcjonowaniu rodziny, wpływ grupy rówieśniczej, Znudzenie i naśladowanie, Brak zrozumienia w społeczeństwie,

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ANOREKSJA

DEFINICJA, Jadłowstręt psychiczny (z grec. an – brak, pozbawienie, orexis – apetyt Anorexia nervosa) – zaburzenie odżywiania się, polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony; występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Dotyczy przeważnie dziewcząt i kobiet w wieku 10–13 lat oraz 16-21.

OBJAWY, - lęk przed przytyciem mimo chudości - odmowa utrzymania masy ciała na najniższej prawidłowej granicy - zaburzony sposób postrzegania swojego ciała - bardzo silne reakcje na nawet znikome zmiany masy ciała: wzrost-silna złość, spadek-euforia

PRZYCZYNY, Podłoża anoreksji poszukuje się w kontaktach chorego ze społeczeństwem, zazwyczaj winna jest chora relacja z rodzicem (zazwyczaj matką), kiepski kontakt z rówieśnikami, niska samoocena wywołana negatywnym stosunkiem środowiska do chorego. W anoreksję popada się stopniowo, powolny proces zwiększana się niechęci chorego do samego siebie nie rodzi się znienacka. Trudny kontakt z rówieśnikami, brak akceptacji, nieumiejętność radzenia sobie z problemami rodzi wrogość do samego siebie, która z czasem przeradza się w dążenie do ukarania siebie poprzez umęczenie ciała. Często anoreksja jest skutkiem potrzeby akceptacji – chory jest przekonany, że wygląd jego ciała wpływa negatywnie na sposób postrzegania go i kontakty z innymi. Chęć zmiany samego siebie jest tak potężna, że w pewnym momencie niemożliwe staje się zatrzymanie odchudzania.

BULIMIA

DEFINICJA, Bulimia, żarłoczność psychiczna (gr. βουλῑμια, łac. būlīmia nervosa) – zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których występują zachowania kompensacyjne. Do najczęstszych zachowań należą: wywoływanie wymiotów, głodówki, użycie diuretyków, środków przeczyszczających, wykonywanie lewatyw, nadmierne ćwiczenia fizyczne.

OBJAWY, * prowokowania wymiotów, * używania środków przeczyszczających, * używania środków moczopędnych, * intensywnych ćwiczeń fizycznych, * intensywnej diety lub głodówki między napadami.

PRZYCZYNY, * brak bliskiej osoby, z czym chory nie potrafi sobie poradzić * brak samoakceptacji * konflikty rodzinne * zaburzenia mechanizmów samoregulacji i samokontroli * uszkodzenie ośrodka sytości w mózgu * emocjonalne zaniedbanie dziecka w dzieciństwie * brak akceptacji przez grupę rówieśniczą (wiążący się często ze zmianą środowiska)

PRACOHOLIZM

DEFINICJA

Pracoholizm definiuje się jako brak równowagi między czasem spędzonym w pracy (i w myśleniu o pracy), a innymi ważnymi obszarami życia, takimi jak rodzina, czas wolny, hobby, uczenie się, obcowanie z kulturą i przyjaciółmi itd.

OBJAWY

• praca pochłania cię na tyle, że nie dostrzegasz innych sfer życia • nie potrafisz rozmawiać o niczym innym niż praca • po pracy nie potrafisz się wyłączyć i nieustannie myślisz o pracy • gdy masz dzień wolny lub urlop odczuwasz poczucie winy z powodu, że nie pracujesz • codziennie zostajesz po godzinach lub zabierasz pracę do domu • pracujesz kosztem snu • nie masz czasu dla rodziny i przyjaciół • nie masz czasu na hobby, sport • będąc w pracy nie odczuwasz upływającego czasu

PRZYCZYNY

Podstawowym problemem staje się pytanie o źródła kompulsywnej potrzeby pracy wyrażającej się w przymusie myślenia o pracy i bezustannym zaangażowaniu w pracę i prowadzącej do przeciążenia psychofizycznego. Istnieje wiele koncepcji próbujących wyjaśnić źródła i przyczyny powstawania uzależnienia od pracy. Jedna z nich głosi, iż pracoholikiem może stać się każdy człowiek niezależnie od wieku, płci czy zawodu. Według innej bardzo powszechnej opinii, pracoholizm powiązany jest z zawodami o wysokim prestiżu oraz z pewnymi pozycjami zawodowymi