Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

UZALEŻNIENIA by Mind Map: UZALEŻNIENIA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

UZALEŻNIENIA

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

ALKOHOLIZM

DEFINICJA

Alkoholizm, inaczej uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa lub choroba alkoholowa (łac. alcoholismus habitualis, alcoholismus chronicus) – choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu.

OBJAWY

* picie w samemu * picie przed południem * picie dla rozluźnienia przed wyjściem na przyjęcie, ważnymi spotkaniami * chowanie alkoholu i picie w ukryciu * kłamstwa dotyczące picia alkoholu * powroty do picia po długich przerwach abstynencyjnych * urwane filmy tj. nie pamiętanie jakiegoś fragmentu wczorajszego dnia np. powrotu do domu * podejmowanie prób samemu poradzenia sobie z piciem tj. (przywrócenie kontroli nad piciem) poprzez zakładanie okresów niepicia np. nie piję przez 3 miesiące. Bez znaczenia jest czy osoba dotrzyma, czy też nie, tego postanowienia.

PRZYCZYNY

* osobowość (niedojrzała emocjonalnie, wrażliwa na urazy, frustracje, stresy, neurostyczna, agresywna); * uzależnienie rodziców (chodzi tu o uczenie się nieprawidłowych wzorców zachowania, a nie o dziedziczenie); * czynniki zawodowe (ludzie pracujący w lokalach gastronomicznych oraz przy sprzedaży i produkcji alkoholu są bardziej narażeni); * czynniki społeczne i kulturowe (obyczaje i tradycje różnych grup społecznych, w których "oblewa się" zarówno sukces, jak i niepowodzenie). Jest zrozumiałe, że im więcej nagromadzi się u jednego człowieka czynników sprzyjających, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju uzależnienia.

NARKOMANIA

DEFINICJA

Narkomania (gr. narke - odurzenie, mania - szaleństwo) - potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu.

OBJAWY

Narkomania charakteryzuje się: * tzw. głodem narkotycznym * przymusem zażywania środków odurzających * chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami

PRZYCZYNY

Zakłócenia w funkcjonowaniu rodziny, wpływ grupy rówieśniczej, Znudzenie i naśladowanie, Brak zrozumienia w społeczeństwie,

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ANOREKSJA

DEFINICJA, Jadłowstręt psychiczny (z grec. an – brak, pozbawienie, orexis – apetyt Anorexia nervosa) – zaburzenie odżywiania się, polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony; występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Dotyczy przeważnie dziewcząt i kobiet w wieku 10–13 lat oraz 16-21.

OBJAWY, - lęk przed przytyciem mimo chudości - odmowa utrzymania masy ciała na najniższej prawidłowej granicy - zaburzony sposób postrzegania swojego ciała - bardzo silne reakcje na nawet znikome zmiany masy ciała: wzrost-silna złość, spadek-euforia

PRZYCZYNY, Podłoża anoreksji poszukuje się w kontaktach chorego ze społeczeństwem, zazwyczaj winna jest chora relacja z rodzicem (zazwyczaj matką), kiepski kontakt z rówieśnikami, niska samoocena wywołana negatywnym stosunkiem środowiska do chorego. W anoreksję popada się stopniowo, powolny proces zwiększana się niechęci chorego do samego siebie nie rodzi się znienacka. Trudny kontakt z rówieśnikami, brak akceptacji, nieumiejętność radzenia sobie z problemami rodzi wrogość do samego siebie, która z czasem przeradza się w dążenie do ukarania siebie poprzez umęczenie ciała. Często anoreksja jest skutkiem potrzeby akceptacji – chory jest przekonany, że wygląd jego ciała wpływa negatywnie na sposób postrzegania go i kontakty z innymi. Chęć zmiany samego siebie jest tak potężna, że w pewnym momencie niemożliwe staje się zatrzymanie odchudzania.

BULIMIA

DEFINICJA, Bulimia, żarłoczność psychiczna (gr. βουλῑμια, łac. būlīmia nervosa) – zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których występują zachowania kompensacyjne. Do najczęstszych zachowań należą: wywoływanie wymiotów, głodówki, użycie diuretyków, środków przeczyszczających, wykonywanie lewatyw, nadmierne ćwiczenia fizyczne.

OBJAWY, * prowokowania wymiotów, * używania środków przeczyszczających, * używania środków moczopędnych, * intensywnych ćwiczeń fizycznych, * intensywnej diety lub głodówki między napadami.

PRZYCZYNY, * brak bliskiej osoby, z czym chory nie potrafi sobie poradzić * brak samoakceptacji * konflikty rodzinne * zaburzenia mechanizmów samoregulacji i samokontroli * uszkodzenie ośrodka sytości w mózgu * emocjonalne zaniedbanie dziecka w dzieciństwie * brak akceptacji przez grupę rówieśniczą (wiążący się często ze zmianą środowiska)

PRACOHOLIZM

DEFINICJA

Pracoholizm definiuje się jako brak równowagi między czasem spędzonym w pracy (i w myśleniu o pracy), a innymi ważnymi obszarami życia, takimi jak rodzina, czas wolny, hobby, uczenie się, obcowanie z kulturą i przyjaciółmi itd.

OBJAWY

• praca pochłania cię na tyle, że nie dostrzegasz innych sfer życia • nie potrafisz rozmawiać o niczym innym niż praca • po pracy nie potrafisz się wyłączyć i nieustannie myślisz o pracy • gdy masz dzień wolny lub urlop odczuwasz poczucie winy z powodu, że nie pracujesz • codziennie zostajesz po godzinach lub zabierasz pracę do domu • pracujesz kosztem snu • nie masz czasu dla rodziny i przyjaciół • nie masz czasu na hobby, sport • będąc w pracy nie odczuwasz upływającego czasu

PRZYCZYNY

Podstawowym problemem staje się pytanie o źródła kompulsywnej potrzeby pracy wyrażającej się w przymusie myślenia o pracy i bezustannym zaangażowaniu w pracę i prowadzącej do przeciążenia psychofizycznego. Istnieje wiele koncepcji próbujących wyjaśnić źródła i przyczyny powstawania uzależnienia od pracy. Jedna z nich głosi, iż pracoholikiem może stać się każdy człowiek niezależnie od wieku, płci czy zawodu. Według innej bardzo powszechnej opinii, pracoholizm powiązany jest z zawodami o wysokim prestiżu oraz z pewnymi pozycjami zawodowymi