Rodzaje inteligencji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rodzaje inteligencji by Mind Map: Rodzaje inteligencji

1. Inteligencja językowa

1.1. Cechy

1.1.1. wrażliwy na wzorce

1.1.2. zorganizowany

1.1.3. lubi czytać

2. Inteligencja logiczno-matematyczna

2.1. Inteligencja językowa

2.1.1. lubi myśleć abstrakcyjnie

2.1.2. zorganizowany

2.1.3. lubi rozwiązywać problemy

3. Inteligencja wizualno-przestrzenna

3.1. Cechy

3.1.1. myśli obrazami

3.1.2. używa przenośni

3.1.3. lubi sztukę

4. Inteligencja muzyczna

4.1. Cechy

4.1.1. wrażliwy na rytm i tonację

4.1.2. czasami głębokie uduchownienie

4.1.3. wrażliwość na emocjonalny ładunek muzyki

5. Inteligencja kinestetyczna(motoryczna)

5.1. Cechy

5.1.1. wyjątkowe panowanie nad ciałem

5.1.2. panowanie nad przedmiotami

5.1.3. reakcja automatyczna

6. Inteligencja interpersonalna

6.1. Cechy

6.1.1. dobry negocjator

6.1.2. lubi pracować z innymi

6.1.3. lubi zajęcia grupowe

7. Rodzaje inteligencji