Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rodzaje inteligencji by Mind Map: Rodzaje inteligencji
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Rodzaje inteligencji

Inteligencja językowa

Każdy człowiek wyraża swoje potrzeby, emocje, wykazuje się wiedzą w różny sposób, jednak głównym nośnikiem jest słowo. Nieraz brakuje nam słowa, używamy zwrotów: bo ty mnie w ogóle nie rozumiesz, nie to miałam na myśli, a jakże często słyszymy to od naszych dzieci. Brak zrozumienia wiąże się dla nas z dyskomfortem. Dotyczy to już takiego malucha jakim jest przedszkolak, kiedy informuje dorosłych o swoich potrzebach. Jest to więc umiejętność, która zapewnia człowiekowi dość duży komfort od najmłodszych lat

Cechy

Inteligencja logiczno-matematyczna

Inteligencja językowa

Inteligencja językowa to potencjał użycia języka werbalnego, umiejętność mówienia tak, by nasze słowa stanowiły konkretny przekaz. Dzieci, u których najbardziej rozwinął się ten typ inteligencji lubią czytać, opowiadać bajki, bawić się słowem. Ponadto mają dobrą pamięć do wszelkich danych, nazw, miejsc, dat.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Inteligencja wizualno-przestrzenna, umożliwia rozumienie świata dzięki kształtom i wyobrażeniom pochodzącym ze świata zewnętrznego jak i wyobraźni. Osoba obdarzona tym typem inteligencji myśli używając wyobraźni i obrazów.  

Cechy

Inteligencja muzyczna

Cechy

Inteligencja kinestetyczna(motoryczna)

Cechy

Inteligencja interpersonalna

Cechy

Rodzaje inteligencji