Thesis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thesis by Mind Map: Thesis

1. server/client communicatie

1.1. "GET naar php script met return in JSON" getest

1.2. TODO: eigen klasse om returnobjecten in te bewaren

1.2.1. Eigen klasses: http://www.adobe.com/devnet/actionscript/articles/as3_cookbook_excerpts.html

1.3. JSON in Flex Tutorial: http://www.aliaspooryorik.com/blog/index.cfm/e/posts.details/post/204

2. Layout

2.1. 1e prototype: te computerachtig

2.2. beter: HALO model

2.2.1. http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/halo.html

2.2.2. http://www.adobe.com/go/flexapp_store

2.2.2.1. goed voorbeeld om hiervan te vertrekken voor eigen project

2.2.3. RIA paper: http://download.macromedia.com/pub/solutions/downloads/business/essence_of_ria.pdf

2.3. 2e prototype: gaat stapsgewijs

2.4. Color Schema: http://colorschemedesigner.com/

2.5. Minimizing complexity in user interfaces: http://www.smashingmagazine.com/2009/10/07/minimizing-complexity-in-user-interfaces/

2.6. MVC Model toegepast op Flex: http://cookbooks.adobe.com/post_Simple_MVC_for_Flex_and_AIR-16199.html

2.6.1. Bindable kan handig zijn in MVC: http://livedocs.adobe.com/flex/3/html/help.html?content=ascomponents_4.html

3. Flex Algemeen

3.1. Tutorials

3.1.1. Basis, over UI klassen, ... : http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/flexprimer.html

3.1.2. Drag & Drop

3.1.2.1. Adobe: http://livedocs.adobe.com/flex/3/html/help.html?content=dragdrop_1.html

3.1.2.2. Beter: http://www.switchonthecode.com/tutorials/simple-flex-drag-and-drop

3.1.3. CSS (video): http://www.feebs.nl/video/1048774427717

3.2. Extra Flex componenten: http://fleksray.org/adobe_flex_components_en.html

4. Flash (eventueel)

4.1. Tutorials

4.1.1. Basis: http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/intro_flash.html

4.1.2. Inventory voorbeeld: http://www.howcast.com/videos/19673-How-To-Build-a-Flash-AS3-Game-Inventory-System

5. Zijpaneel met hotels/bezienswaardigheden/places to eat

5.1. TileList met foto's?: http://learn.adobe.com/wiki/display/Flex/TileList

5.2. Advanced Datagrids: http://www.switchonthecode.com/tutorials/flex-fun-advanced-datagrid-topics

5.3. Item Renderers: http://www.feebs.nl/video/13008d71c7f65

6. Tijdslijn

6.1. FlexLib (bevat schedular): http://code.google.com/p/flexlib/

6.1.1. eigen tijdslijn geimplementeerd adhv FlexLib Schedular

6.2. Tour de Flex voorbeelden

6.2.1. Calendar

6.2.2. Gantt Task Chart

6.3. Gantt chart

6.3.1. flex voorbeeld: http://blog.flexgeek.in/2007/06/simple-ganttchart-using-advanceddatagrid-of-flex-30-moxie/

6.3.2. http://dougmccune.com/blog/2007/02/01/building-a-gantt-chart-component-in-flex/ (heeft uitrekmogelijkheden)

6.4. begin en einde van de tijdslijn aanduiden met gradientboord zoals bij Doodle

6.5. + en - gebruiken om in en uit te zoomen

7. Kaart

7.1. Google Maps: http://code.google.com/intl/nl/apis/maps/documentation/flash/

7.1.1. Met foto overlays

7.1.1.1. Overlay example: http://blog.sunild.com/2009/01/creating-map-overlays-with-google-maps.html

7.1.1.2. http://www.gotoandlearn.com/play?id=104

7.2. Bing maps (mogelijk?)

7.3. Tour de Flex: "Gauges and Dials" (om dingen zoals prijs in te stellen)

8. Road Trip poster

8.1. Tekenen in Flex

8.1.1. eigen voorbeeld: http://neat.be/adobe_air_thesis/drawing_flex/drawing_flex.html

8.2. Vraag aan auteur wat grijze strepen betekenen:http://www.oostring.com/weblog/?p=181&cpage=1#comment-571

8.3. ProtoVis (javascript) om circulaire grafieken te tekenen: http://well-formed-data.net/archives/426/visualizing-survey-results

8.4. create custom (google) maps: http://www.youtube.com/watch?v=IYqfT9i1las

8.5. van pixels naar coordinaten en omgekeerd: http://code.google.com/intl/nl/apis/maps/documentation/flash/reference.html#IProjection

9. GeoAPI: http://www.geoapi.com

10. Chart paketten

10.1. Stacked bar charts: http://livedocs.adobe.com/flex/3/html/help.html?content=charts_types_06.html

10.2. Grafen (betalend, niet gebruiken dus): http://asterisq.com/products/constellation/framework

10.3. AMcharts (3D taartgrafiek, bar chart, stacked bar chart, ...): http://flex.amcharts.com/

10.4. Overzicht met verschillende chart paketten: http://www.smashingmagazine.com/2007/10/18/charts-and-graphs-modern-solutions/

10.5. Google Charts (javascript): http://code.google.com/intl/nl/apis/charttools/index.html

10.6. Protovis (javascript): http://vis.stanford.edu/protovis/

11. Prototypes

11.1. 1e prototype: http://neat.be/adobe_air_thesis/prototype1_flex/Main.html

11.1.1. evaluatie gedaan bij 2 personen

11.1.1.1. te computerachtig

11.1.1.2. niet duidelijk waar te beginnen

11.1.1.3. meer werken met icoontjes

11.1.1.4. wizard gebruiken?

11.1.1.5. functie om te printen

11.1.1.6. soort van ticketje met onkosten-visualisatie

11.2. 2e prototype: http://neat.be/adobe_air_thesis/prototype2_flex/prototype2_flex.html

11.2.1. niet te veel informatie in een keer weergeven (HALO principe proberen te volgen)

12. Printfunctie

12.1. moet een algemeen overzicht worden van activiteiten en hotels, mss met tabellen werken

13. Kosten

13.1. Totale kosten (bar charts) met "ticketje"-visualisatie

13.2. Kosten per dag: stacked bar charts

13.3. wordt live geupdate bij het plannen

14. tijdslijn-kaart-visualisatie

14.1. http://javey.net/bike/map/player5/map.html?gpx=http://javey.net/bike/gpx/4-nov-2007.gpx&title=Pebble.Beach.Trail

14.2. er moet zeker iets in dat het traject op de kaart weergeeft (kan dan mss ook bij de printfunctie)