Українська мова 4 клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська мова 4 клас by Mind Map: Українська мова 4 клас

1. Частини мови

1.1. Прислівник

1.1.1. Ступені порівняння

1.2. Дієслово

1.2.1. Зв'язок з іншими частинами мовами

1.2.2. Дієслова минулого, теперішнього та майбутнього часу

1.3. Займенник

1.3.1. 1 2 3 особи однини і множини

1.4. Числівник

1.5. Прикметник

1.5.1. Прикметник- як частина мови

1.5.1.1. відмінювання прикметників

1.6. Іменник

1.6.1. Іменник- як частина мови

1.6.2. Правопис закінчень іменників

1.6.2.1. у множині

1.6.2.2. чоловічого роду

1.6.2.3. жіночого роду

2. Мова і мовлення

2.1. мова

2.2. мовлення

2.3. культура мовлення

3. Текст

3.1. структура тексту

3.2. види текстів

4. Речення---

4.1. види речень

4.2. основа речення

4.2.1. однорідні члени речення

4.2.2. складне речення

5. Повторення вивченого