Вивчаємо китайську мову!

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Вивчаємо китайську мову! by Mind Map: Вивчаємо китайську   мову!

1. Вчимось правильно вимовляти звуки

1.1. Знайомимось з фонетикою

1.2. Вчимось відтворювати звуки китайської мови

1.3. Опановуємо тони китайської мови

1.3.1. Перший тон

1.3.2. Другий тон

1.3.3. Третій тон

1.3.4. Четвертий тон

2. Вивчаємо граматику

2.1. Знайомимось з основами граматики

2.2. Вивчаємо граматичні конструкції

3. Опановуємо ієрогліфіку

3.1. Знайомимось з основими ієрогліфіки

3.2. Вивчаємо найпростіші ієрогліфи

3.2.1. 我

3.2.2. 人

3.2.3. 你

3.3. Вчимось писати ієрогліфи

4. Знайомимось із лексикою

4.1. Вчимось вітатись

4.1.1. 你好!

4.1.2. 您好

4.1.3. 你们好!

4.2. Вчимось прощатись

4.2.1. 再见!

4.3. Вивчаємо цифри

4.3.1. 1 一

4.3.2. 2 二

4.3.3. 3 三

4.3.4. 4 四

4.3.5. 5 五

4.4. вивчаємо кольори

4.4.1. 红色的

4.4.2. 蓝色的

4.4.3. 黑色的

4.4.4. 白色的

4.4.5. 黄色的