Nhân chứng Lịch sử VN war

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhân chứng Lịch sử VN war by Mind Map: Nhân chứng  Lịch sử VN war

1. Cựu chiến binh

1.1. Đơn vị: Nghiên cứu kỹ khi chọn từ 1 nhóm CCB

1.2. Mặt trận chiến đấu

1.3. ý nghĩa lịch sử

1.4. Vùng quê

2. Gia đình

3. Quê hương

4. Format: hình ảnh tài liêu - di vật

4.1. website: interactive

4.2. Youtube

4.3. PDF

4.4. Exclusive

5. ? Liệt sĩ

6. Budget

6.1. Kickaster

6.2. Cựu chiến binh nước ngoài - từng tham chiến ở VN

6.3. CCB Việt Nam

6.4. Hợp tác - Kênh truyền thông khác

6.5. Stuff: máy ảnh - ghi âm

7. Những vấn đề

7.1. Khác biệt

7.2. 1 đời - chọn gì trong đó

7.3. Độc lập với TVTKU - Không kết nối

8. REF

8.1. http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/27/world/legacy-of-world-war-i.html

8.2. http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/12/30/year-in-interactive-storytelling/

8.3. Dựng nước dữ nước

8.4. Kỷ vật kháng chiến

9. Dự kiến tiến độ

9.1. Làm việc CCB

9.2. Cộng sự

9.3. Những nguồn có sắn

9.3.1. Chú HÀ - E2

9.3.2. Vũ Luật - Bình Phước

9.3.3. Chú Giai - Thanh HÓa - E95

9.4. Tổ chức những chuyến đi

10. ý tưởng

10.1. Nhân chứng mai một

10.2. Thất bại của LS và giáo dục lịch sử ở nhà trường

10.3. Cách "tậm dụng khai thác của truyền thống" - câu chuyện - đến người xem đã bị cắt xén

10.4. Phụ: Những câu chuyện thực tế

10.5. Vai trò - giới hạn biên tập

10.6. Hạn chế không trùng lặp về tư tưởng