پروژه ها

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
پروژه ها by Mind Map: پروژه ها

1. اجاره کتاب

1.1. اپلیکشن

1.1.1. فقط دسترسی به...

1.1.1.1. کتاب هاب خریداری شده

1.1.1.2. بخش های انتخاب شده

1.1.1.2.1. محدود با توجه به اندازه کتاب

1.2. سایت

1.2.1. کاربرد ها

1.2.1.1. اجاره ساعتی یک کتاب

1.2.1.1.1. انتخاب بخش هایی از کتاب به عنوان نمونه

1.2.1.1.2. پرداخت آنلاین

1.2.1.2. خرید کتاب

1.2.2. نیازها

1.2.2.1. طراحی

1.2.2.1.1. HTML

1.2.2.1.2. PHP

1.2.2.2. سرور

1.2.2.2.1. Java Script

2. عینک augmented reality

2.1. خود عینک

2.1.1. دوربین خیلی کوچک

2.1.2. اتصال به اینترنت

2.1.3. صفحه نمایش

2.1.4. اسپیکر روی دسته

2.2. بخش سرور

2.2.1. مدیریت دیتابیس

2.2.2. image search

2.2.2.1. ???

2.2.3. media player

2.2.3.1. یا jwplayer

2.2.3.2. یا ؟؟؟

3. آیینه هوشمند

3.1. دوربین

3.1.1. رنگی با قابلیت زوم کردن

3.2. پردازش تصویر

3.2.1. تشخیص لباس

3.2.1.1. نوع لباس

3.2.1.2. رنگ لباس

3.2.2. تشخیص چهره

3.2.2.1. رنگ پوست

3.2.2.2. فرم صورت

3.3. صفه نمایش