ایده های من

ایده های پژوهشی امسال

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ایده های من by Mind Map: ایده های من

1. برنامه واقعیت افزوده

1.1. مشتریان

1.1.1. کار های تبلیغاتی

1.1.1.1. جذب مشتری

1.1.2. ؟

1.2. برنامه نویسی

1.2.1. سرور

1.2.2. (اندروید ( و آی او اس

1.3. قسمت مجانی

1.3.1. ایده های خلاقانه برای جذب کاربر

1.3.2. اطلاعات درباره محیط زیست

2. بازی پرواز دوبعدی اندروید

2.1. کاربر

2.1.1. گیمپلی سرگرم کننده

2.1.1.1. چالش های زیاد

2.1.1.2. سرعت گرفتن بازی به مرور زمان

2.1.2. رده بندی کاربران

2.1.2.1. جهانی

2.1.2.2. ip منطقه ای با تفکیک

2.1.3. گرافیک قابل قبول

2.2. برنامه نویسی

2.2.1. اندروید و جاوا

2.2.2. سرور

2.2.3. game engine

2.3. پولی یا مجانی

2.3.1. ...

3. ... سایت طراحی خانه و اداره و

3.1. کاربران

3.1.1. سوال

3.1.1.1. چند عکس از خانه

3.1.1.2. اطلاعاتی درباره وسایل و وسعت خانه

3.1.2. جواب

3.1.2.1. رتبه بندی جواب ها برای هر سوال

3.2. برنامه

3.2.1. mobile app

3.2.1.1. android

3.2.1.2. ios

3.2.2. web page

3.3. درآمد

3.3.1. شرکت های طراحی داخلی

4. لغت نامه فارسی

4.1. کاربر

4.1.1. سوال

4.1.2. جواب

4.1.2.1. رتبه بندی جواب برای هر سوال

4.2. برنامه

4.2.1. mobile app

4.2.1.1. android

4.2.1.2. ios

4.2.2. web page

4.3. گویش های مختلف

4.4. همکاری با نشریات برای نوشتن لغت نامه مکتوب

5. سایت سوال و جواب برای تمامی مسائل

5.1. امتیاز دهی

5.1.1. طبقه بندی مسایل

5.1.1.1. mobile app

5.1.1.1.1. android

5.1.1.1.2. ios

5.1.1.2. web page

5.1.1.2.1. server