Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mind maps med ideer by Mind Map: Mind maps med ideer
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mind maps med ideer

Find billeder på Flickr om Klima

Find billeder om klima på Flickr I dette mind map ser du det færdige resultat af en brainstorm på klassen omkring emnet klima. Eleverne har først bidraget med ord og ideer, og læreren har så derefter tilføjet et link til hvert af disse ord. Linket peger ind på Flickrs søgemaskine for billeder udgivet under en Creative Commons licens, nemlig CC:BY, hvorved at de viste billeder er lovlige til brug i undervisningen. Mind mappet er derefter udgivet sådan at eleverne kan benytte sig af det. Deres tilgang vil være individuel, i forhold til de områder af emnet der optager dem. Men fælles for dem alle er at de har et værktøj til at give dem nogle regulære arbejdsbetingelser, såvel som nogle faglige relevante rammer at betjene sig indenfor.

Animationer i undervisningen

Mind map til litteraturlæsning

Mind map til litteraturlæsning. Dette mind map sigter mod at understøtte litteraturlæsningen i mellemtrinnet og frem. Stilladset understøtter elevens genrebevidsthed og giver eleven en knag at hænge sine tekster på. Dermed bliver eleven i stand til at placere sit pensum på de litterære hylder, og dette vil igen give et større overblik over hele pensum såvel som over de enkelte genrer. Dette mind map vil desuden give et glimrende afsæt for forberedelse til mundtlig eksamen, projekter eller større selvvalgte opgaver.

Præsentation af Lær IT og web 2.0

Dansk Politik

I forbindelse med kommunal- og regional-valg i november 2009, blev dette mind map lavet. Mind mappet er optimalt til at give et ikke-struktureret materiale en struktur.

Mind map i sprogundervisningen

Mind map i sprogundervisningen. I dette mind map ser vi et eksempel på hvordan en elev kan opbygge en ordsamling løbende som en del af hendes læringsproces og undervisning. Videotitlen Elevens ordbog med mind map tager netop udgangspunkt i dette eksempel.  

Videovejledninger om MindMeister

Grundlæggende om MindMeister

Elevens ordbog med mind map