velfærdsstaten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
velfærdsstaten by Mind Map: velfærdsstaten

1. den residuale

1.1. USA og til dels UK

1.2. begrænsede offentlige ydelser

1.2.1. det private markant bedre

1.3. den liberale model

1.4. kun ydelser til de fattige

2. den universielle

2.1. det offentlige kan matche det private

2.2. store offentlige ydelser

2.3. alle får del af ydelserne

2.4. Norden, til dels holland

2.5. den socialdemokratiske model

3. socialforsikringsmodellen

3.1. subsidaritetsmodellen

3.1.1. problem løses så tæt på som muligt

3.1.1.1. helst i famillien

3.2. den konservative model

3.3. mellemstore offentlige ydelser

3.3.1. segmenterede ydelser(lagdelte)

3.3.1.1. dem der har betalt mest, får mest

3.4. udbredt i det meste Europa