Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

SRP-oplæg 16 by Mind Map: SRP-oplæg 16
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SRP-oplæg 16

Hvilke fag?

A-niveau, der er i stud.retn

Et andet fag på mindst B

...to fag der meningsfuldt kan hjælpes om at belyse en sag

Din rolle

Deltage i 4 SRP-lektioner og aflevere tilknyttede produkter

Søge og fremskaffe relevant litteratur

Indkredse overordnet emne og underemne i tæt samspil med vejlederne

Møde velforberedt til vejledningsmøder

Vejledernes rolle

Lave opgaveformulering

Støtte dig i din litteratursøgning

Støtte dig i indkredsning af overordnet emne og underemne

Sikre at opgaven tager hensyn til begge fag og kan besvares på alle niveauer

Bedømme opgaven i samarbejde med ekstern censor

NB: Eleven har ikke krav på en bestemt vejleder

Opgaven

Udarbejdes på dansk

Ca. 15-20 normalsider - det vil fremgå præcist af din opgaveformulering

Husk: abstract på engelsk først i opgaven

Husk: Indholdsfortegnelse

Husk: noter der dokumenterer din viden

Husk: litteraturliste

Lidt om formalia

Hvad?

Overordnet område

Mere specifikt underemne

I modsætning til AT: Ikke et meta-videnskabeligt projekt

Plads til hele taksonomien

Plads til begge fag

Opgaveperioden

10 skoledage op til juleferien

Skrivecafe m. generel faglig vejledning

Anden undervisning aflyst

Opgaveformulering offentliggøres på skriveperiodens første dag

Tidsplan

Uge 36-37 lærerne orienterer om mulighederne i deres fag

Uge 38-39 SRP-lektioner : Papir til faglærere

Uge 40: eleverne kontakter faglærere med deres papir fra SRP-lektion 1-2 og foreslår emne

26/10 endeligt valg af fag og område

Uge 45 SRP-lektion: Skriveøvelse der indkredser problemformulering inden første vejledning

10-11/11 SRP-vejledning

Uge 46: SRP-lektion - status på dit projekt udarbejdes til vejlederne

22-23/11 SRP-vejledning

8/12 Opgaveformuleringen udleveres kl 10:00