SRP-oplæg 16

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SRP-oplæg 16 by Mind Map: SRP-oplæg 16

1. Hvilke fag?

1.1. A-niveau, der er i stud.retn

1.2. Et andet fag på mindst B

1.3. ...to fag der meningsfuldt kan hjælpes om at belyse en sag

2. Din rolle

2.1. Deltage i 4 SRP-lektioner og aflevere tilknyttede produkter

2.2. Søge og fremskaffe relevant litteratur

2.3. Indkredse overordnet emne og underemne i tæt samspil med vejlederne

2.4. Møde velforberedt til vejledningsmøder

3. Vejledernes rolle

3.1. Lave opgaveformulering

3.2. Støtte dig i din litteratursøgning

3.3. Støtte dig i indkredsning af overordnet emne og underemne

3.4. Sikre at opgaven tager hensyn til begge fag og kan besvares på alle niveauer

3.5. Bedømme opgaven i samarbejde med ekstern censor

3.6. NB: Eleven har ikke krav på en bestemt vejleder

4. Opgaven

4.1. Udarbejdes på dansk

4.2. Ca. 15-20 normalsider - det vil fremgå præcist af din opgaveformulering

4.3. Husk: abstract på engelsk først i opgaven

4.4. Husk: Indholdsfortegnelse

4.5. Husk: noter der dokumenterer din viden

4.6. Husk: litteraturliste

4.7. Lidt om formalia

5. Hvad?

5.1. Overordnet område

5.2. Mere specifikt underemne

5.3. I modsætning til AT: Ikke et meta-videnskabeligt projekt

5.4. Plads til hele taksonomien

5.5. Plads til begge fag

6. Opgaveperioden

6.1. 10 skoledage op til juleferien

6.2. Skrivecafe m. generel faglig vejledning

6.3. Anden undervisning aflyst

6.4. Opgaveformulering offentliggøres på skriveperiodens første dag

7. Tidsplan

7.1. Uge 36-37 lærerne orienterer om mulighederne i deres fag

7.2. Uge 38-39 SRP-lektioner : Papir til faglærere

7.3. Uge 40: eleverne kontakter faglærere med deres papir fra SRP-lektion 1-2 og foreslår emne

7.4. 26/10 endeligt valg af fag og område

7.5. Uge 45 SRP-lektion: Skriveøvelse der indkredser problemformulering inden første vejledning

7.6. 10-11/11 SRP-vejledning

7.7. Uge 46: SRP-lektion - status på dit projekt udarbejdes til vejlederne

7.8. 22-23/11 SRP-vejledning

7.9. 8/12 Opgaveformuleringen udleveres kl 10:00