Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SRP-oplæg 16 by Mind Map: SRP-oplæg 16
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SRP-oplæg 16

Hvilke fag?

A-niveau, der er i stud.retn

Må gerne være løftet fra B til A

Et andet fag på mindst B

...to fag der meningsfuldt kan hjælpes om at belyse en sag

Din rolle

Deltage i 4 SRP-lektioner og aflevere tilknyttede produkter

Søge og fremskaffe relevant litteratur

Indkredse overordnet emne og underemne i tæt samspil med vejlederne

Husk: jo mere vejlederne ved om dit emne, jo bedre kan de formulere opgaven!

Møde velforberedt til vejledningsmøder

Vejledernes rolle

Lave opgaveformulering

Støtte dig i din litteratursøgning

Støtte dig i indkredsning af overordnet emne og underemne

Sikre at opgaven tager hensyn til begge fag og kan besvares på alle niveauer

Bedømme opgaven i samarbejde med ekstern censor

NB: Eleven har ikke krav på en bestemt vejleder

Opgaven

Udarbejdes på dansk

...også hvis den skrives i sprogfag. Materialet skal dog være på originalsprog i forhold til de fag der indgår. Således skal behandlede citater naturligvis også være på originalsproget.

Ca. 15-20 normalsider - det vil fremgå præcist af din opgaveformulering

Husk: abstract på engelsk først i opgaven

Husk: Indholdsfortegnelse

Husk: noter der dokumenterer din viden

Forfatterefternavn, sidetalFx: Andersen, 45Ud fra navnet skal læseren kunne finde forfatteren i litteraturlisten.Dvs at hvis der er flere værker af Andersen, skal der angives år og/eller forbogstaver.Fx Andersen 2012, 45Eller Andersen V., 45Brug "indsæt fodnote" i dit tekstbehandlingsprogram.

Husk: litteraturliste

Lidt om formalia

Hvad?

Overordnet område

Fx: Den amerikanske borgerkrig

Mere specifikt underemne

Fx: Præsident Lincoln og beslutningen om at frigive slaverne i de oprørske stater

I modsætning til AT: Ikke et meta-videnskabeligt projekt

Dvs: ikke fokus på overvejelser om metode og teori. Snarere fokus på anvendelse af metode

Plads til hele taksonomien

Plads til begge fag

Opgaveperioden

10 skoledage op til juleferien

Skrivecafe m. generel faglig vejledning

Anden undervisning aflyst

Opgaveformulering offentliggøres på skriveperiodens første dag

Tidsplan

Uge 36-37 lærerne orienterer om mulighederne i deres fag

Uge 38-39 SRP-lektioner : Papir til faglærere

Uge 40: eleverne kontakter faglærere med deres papir fra SRP-lektion 1-2 og foreslår emne

26/10 endeligt valg af fag og område

Uge 45 SRP-lektion: Skriveøvelse der indkredser problemformulering inden første vejledning

10-11/11 SRP-vejledning

Uge 46: SRP-lektion - status på dit projekt udarbejdes til vejlederne

22-23/11 SRP-vejledning

8/12 Opgaveformuleringen udleveres kl 10:00