N. F. S Grundtvig 1783-1872

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
N. F. S Grundtvig 1783-1872 by Mind Map: N. F. S Grundtvig 1783-1872

1. Den levende kirke

1.1. Kirken skal være levende, fortællende. Kirkens livsteg er bekendelse, forkyndelse og livstegn

1.2. Kirken er menneskets værk. Kristus kirke er helligåndens værk.

1.3. Ved gudstjenesten taler Gud til mennesket.

1.4. Biblen er lyskilde og livsoplysningsbog for den kristne menighed.

1.5. Det kristne liv ender med opstandelse

1.6. Frelsen er Guds gave. Troen er ikke en præstation

1.7. Guds rige findes allerede - blot i det skjulte

1.8. Kristendommen er ikke kun for de lærde, men også for bonden og det jævne folk

1.9. Grundig fjerner sig fra pietisme og mener at Gud har giveet os livet som en gave - ne glæde

1.10. Paradis kan kun findes via Gud

2. Mageløse opdagelser

2.1. 1825, Grundtvig opdager den åndelige virkelighed - den levende kirke

2.2. 1832, Grundtvig opdager den verdslige virkelighed

2.2.1. Historierforsking og fortællinger

2.2.2. Og solens står op med bonden - og slet ikke med de lærde. Hovedmanden bag højskolebevægelsen

2.2.3. Menneske først - kristen så

3. Menneskesyn

3.1. Ligeværdig menneskesyn - ligeværdig i borg og hytte

3.2. Himmelvendt og jordvendt - se op mod himlen, mod Gud og samtid se livet som den gave det er

3.3. Mennesket skal finde sig selv ved at se ud ad - og op ad. Se sig selv i relation til omverden

3.3.1. I historisk perspektiv - i.f.t slægt en og historien og derfra finde sin egen vje

3.3.2. Opad mod Gud

3.4. Frihed for Loke såvel som for Thor. Frihed hvor der er plads til alles meninger og hvor samtalen er det centrale

3.5. Mennesket er skabt og givet af Gud og skal modtage i glæde

3.6. Lykke er ikke noget man kan realisere - men noget man kan overvældes af

4. Den levende skole

4.1. En skole fri for åndeløst terperi

4.2. Menneske først - frihedssyn, tolerance og samtalekultur. Grundvigianismens adelsmærker

4.3. Fokus på det menneskelige fællesskab i folkelivet

4.4. Forkæmper for ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed

4.5. Læreren skal være engageret, fortællende, oplivende