Tolærerordning - 1a - 14/15

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tolærerordning - 1a - 14/15 by Mind Map: Tolærerordning - 1a - 14/15

1. Frigøre primære lærer til...

1.1. feedback

1.1.1. til lærer om elevers progression og undervisningens effekt

1.1.2. til elev om egen progression

1.2. evaluering

1.3. differentiering

2. Elevorganisering

2.1. grupper

2.2. individuelt

2.3. "to klasser"

3. Hjælpelærerens opgaver

3.1. Konsulent

3.2. Træner

3.3. Fagligt kompetent modtager

3.4. Klasseunderviser

3.5. Forberedelse

4. Aktivitet

4.1. Problemorienteret

4.2. Procesorienteret

4.3. Formidlingsorienteret

5. Kvalitetsplan: undervisnings- og læringsfokus

5.1. tydelige læringsmål

5.2. feedback til elever og lærere om progression

5.3. løft af hver enkelt elev

5.4. nærmeste udviklingszone for hver elev