Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Reageer of schrijf mee over wat Het Nieuwe Werken of (breder) de Hypershifter organisatie nu precies is. Versie 0.1 by Mind Map: Reageer of schrijf mee
over wat Het Nieuwe
Werken of (breder) de
Hypershifter
organisatie nu precies
is.  Versie 0.1
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Reageer of schrijf mee over wat Het Nieuwe Werken of (breder) de Hypershifter organisatie nu precies is. Versie 0.1

minder tijd kwijt aan

vergaderingen

voorbreiden

houden

opvolgen

bv vanuit huis of AC restaurant dus minder filetijd

de basis is: bouw een gezamenlijk mentaal model, daarna kan je, beter communiceren, sneller beslissen, inleven in anderen

projecten opzetten

informatie bijelkaar zoeken

business case duidelijker voor ogen

team sneller opgezet

witte plekken beter in kaart

door inrichten 'virtueel kantoor', interactief

door team en projectdashboards, interactief, bv door on-line mindmapping

door mindmap verslagen op het web, statisch

doelen en opdrachten duidelijker formuleren en zorgen voor feedback

goed de wat/hoe vraag scheiden

ook hier is de basis: bouw een gezamenlijk mentaal model, daarna kan je, beter communiceren, sneller beslissen, inleven in anderen

projecten volgen

project dashboard

risico's sneller in kaart

validiteit business case volgen

fase overgangen makkelijker managen

leren van projecten

mindmap logboeks van, problemen en oplossingen, risico's en verminderingen

informatie te zoeken

alles wat je al hebt 'electronisch bijelkaar te vegen'

witte plekken in kaart brengen

makkelijker zoeken en terugvinden van, www info, info op de server, info op je pc

door persoonlijk dashboard

door team dashboard

door project dashboard

door inrichten 'virtueel kantoor'

beslissingen nemen

vanwege samen opgebouwde en daardoor gedeelde mentale model

vergaderingen, sessies laten moderen

ad-hocwerk

Afspraken visualiseren over, de werkmethoden, incl de wijze waarop met ad-hoc vragen/opdrachten wordt omgegaan

communiceren met elkaar

vanwege samen opgebouwde en daardoor gedeelde mentale model

door team en projectdashboards, interactief

door mindmap verslagen op het web, statisch

door inrichten 'virtueel kantoor'

effect inzet:, Dwarsverbanden binnen en buiten de afdeling organiseren rond beleidsthema's duidelijker, duidelijke, planning en control cyclus, organisatie, Conflicten makkelijker bespreekbaar maken > aanpakken, aandacht en grotere beschikbaarheid v/h afdelingshoofd, Verwachtingen makkelijker uitspreken, afspraken makkelijker en duidelijker bevestigen, compacter en effectiever rapporteren, pro-actiever communicatie, duidelijker plannen, plannen beter op elkaar laten aansluiten

Kennismanagement

door visualisatie en interactie aanpak bij:, vergaren, verrijken, verdelen, toepassen

visualisaties van van 'best practises'

minder ad-hocwerk

kennis delen en standariseren door, e-learning, kennis cirkels, exit gesprekken, mindmaps bij de koffiemachine, handboek soldaat

samenhang vaststellen en associëren stimuleren

van best practises naar Practise worth replicating

Werken met duo's (meewerkend+meedenkend)

koffiedrinken met elkaar in de ochtend

Uitgaansdag voor afdeling organiseren

Teamwerk systematische bevorderen

etc.

de basis is: bouw een gezamenlijk mentaal model, daarna kan je, beter communiceren, sneller beslissen, inleven in anderen

meer gedaan krijgen

de juiste dingen doen

focus op de belangrijkste doen, subdoelen, onderlinge afhankelijkheden en prioriteiten

Focus moet meer op EFFECTIVITEIT dan efficiency!

zowel persoonlijke als privé doelen

betere brainstormresultaten

door training modereren met mindmanager

door gebruik maken van beamer en mindmap SW

breder ingezet, nieuwe ideeën te genereren, probleem op te lossen, orde in de chaos te krijgen, groep uit te lijnen

verkregen kennis, zelf vastgelegd, electronisch, op papier, verspreid op afdeling / in team, verspreid organisatiebreed, niet verspreid

acties geformuleerd, een plan gemaakt, met taken, met mijlpalen, met mijlpalen en taken, met mijlpalen, taken en eigenaren, met mijlpalen, taken, eigenaren en rapportageafspraken

de basis is: bouw een gezamenlijk mentaal model, daarna kan je, beter communiceren, sneller beslissen, inleven in anderen

breder inzet bij vergaderingen van visualisatie en interactie aanpak, dus ook:

oplossing probleem

voortgang proces

voortgang project

informatieoverdracht

planvorming

opzet project

opzet programma

lesson's learned

inzicht in wat er wordt besproken @alexisvandam

vergroten van

associatief denken en creativiteit

probleemoplossend vermogen

werken vanuit persoonlijk dashboard met geïntegreerd de time management principes

juiste balans PC en Papier

Valkuil is om alles met de PC te willen doen

met meer plezier

de dag door door

weten dat je goed bezig bent

controle over je activiteiten

zaken maar 1 keer te hoeven uitleggen

wielen niet elke keer opnieuw uitvinden

vergaderen vanwege

betere voorbereiding

duidelijke structuur

makkelijker te volgen

betere breakdowns

acties staan minder lang uit

notulen direct na de vergadering beschikbaar

makkelijker leren

bijvoorbeeld door - think - decide - do - learn aanpak met feedback mechanisme

door training LLL

door diverse trainingen electronisch mindmappen

door de hypershifter leergang

samenwerken

Werken met duo's (meewerkend+meedenkend)

koffiedrinken met elkaar in de ochtend

Uitgaansdag voor afdeling organiseren

Teamwerk systematische bevorderen

samen denken

gezamenlijk mentaal model opbouwen bij, kansen, uitdagingen, kennisvergroting, communicatie vraagstukken

dieper leren denken, lateraal, systeem, risomatisch, modelleren, discussie - debat - dialoog

vanuit rust

overzicht over alle werkzaamheden

makkelijker te focussen

weten dat je goed bezig bent

controle over je activiteiten

zaken maar 1 keer te hoeven uitleggen

wielen niet elke keer opnieuw uitvinden

makkelijker communiceren

'gehaaste mensen zijn minder geneigd om anderen te helpen.'

en balans

Zie ook book: de 7 bronnen van arbeidsvreugde - Kees Kouwenhove 7 habits - steven covey the procrastination handbook - Rita Emmett Are you ready to succeed - Rao (echte ook de oefeningen doen)

overzicht zowel persoonlijke als privé doelen

tussen persoonlijkheid en persoonlijke, prive en werkdoelen

zie populariteit studie psychologie

belasting

te beïnvloeden door managers

door persoon, kent zijn grenzen

belastbaarheid

persoonlijk bepaald

te beïnvloeden door, training, sociaal netwerk

Graduele Invoering Bottom Up met Kennisdeling en Borging

`Kopgroep´ formeren van ‘Ambassadeurs’

1e (bestaande) Ambassadeurs bekwamen zich verder door, zich breed te ontwikkelen in korte tijd

Ambassadeurs trainingen, Deze Ambassadors volgen 3 'basis' trainingen, Een training persoonlijke effectiviteit zoals bijvoorbeeld ‘life long learning’ of braintraining, handmatig mindmappen, geheugentraining, lateraal denken, begrijpend snellezen, Een basiis electronisch mindmapping training zoals bijv. ‘MindManager Fundamentals’ van een van de MJ training centers, Een gevorderden electronisch mindmapping training zoals bijv. ‘MindManager Advanced’ van een van de MJ training of andere gecertificeerde training centers, optioneel is, hypershifters training / 'het nieuwe werken', Modereren met MindManager, train de trainer

De 1e Ambassadeurs selecteren de trainingen en 'tooling' voor de volgende groep Ambassadeurs en ook de ‘Reguliere’ gebruikers.

Selectie Frontrunners

De Ambassadeurs vormen samen de gebruikersgroep die ondersteund wordt door een speciale ‘supportsite’.

Opzet van een supportwebsite

herbruikbare templates

instructiefilmpjes

Tips&Tricks

...

Ambassadeurs worden:

(Life Long Learning, Fundamentals, Advanced  Ambassadors)

Formeren kenniscirkels, 'meester' is centrum kennisgebied, eigenaar van een kennisgebied, kenniscirkels volgens meester - gezel principe, gezellen helpen kennis te mangen en worden meester

Elke gemotiveerde 'gezel', vraagbaak, kan zich aansluiten en helpen kennis te verzamelen en herbruikbaar te maken

Ambassadeurs starten de gebruikersgroep en geven suggesties voor:

...materiaal op de supportsite

...het op maat maken van de ‘basis’ training

...Pilotprojecten

...kandidaten om mee te doen in de pilot voor het testen van add-ins

‘Peleton’ wordt getraind en ondersteund in eigen werk

Optioneel: definiëren van een organisatiebreed ‘startproject’

Bv: on-line MindMappen

Stappenplan op maat met tijdpad

Mijlpaal ambassadeurs zijn getraind

Mijlpaal kenniscirkels opgericht

Mijlpaal gebruikersgroep opgericht

Mijlpaal supportsite opgericht

Mijlpaal eerste pelotongroep getraind

Mijlpaal bibliotheek van herbruikbare kennis

Mijlpaal eerste groep geavanceerde gebruikers in belangrijkste werkprocessen

Mijlpaal 2e peloton en olievlek

door koppelen activiteiten en organisatie doelen aan persoonlijke doelen

Contributors

Hans ter Húrne - Creamatics

Jerre Lubberts - aHa!Coaching

Geerd Schlangen

Alexis van Dam - Hypershifters

Roland Wijnen - World of Minds

Leen Zevenbergen - Qurius

Ton Meeuwissen - aHa!Coaching

José Nelis - BZK

Edward van Kempen - TPQM

Kees van AMersfoort - World of Minds

Mathieu van der Wal - aHa!Web

Rajesvar Bhoedoe - Haagse Hoge School

Denise de Wolf - Haagse Hoge School

Peter Kurstjens - Nippur

Dickjan Nieuwenhuizen - VROM

Inleiding

Overal hoor je de buzz over Het Nieuwe Werken of Anders Werken of Hypershiften. Verschillende stromingen ontstonden een paar jaar geleden zoals the 4 hour workweek, De Sense and Respond beweging in de VS en de Hyperthinker in België. Maar nu ook werken2.0, Anders Werken en Het Nieuwe Werken in Nederland.

Veel buzz en weinig duidelijkheid. De beste definitie tot nu toe is wat ons betreft:

Meer doen in minder tijd met meer plezier, rust en balans

Samen weten we meer dus reageer s.v.p. op deze mindmap

becommentarieer uitspraken

voeg je eigen ideeën en ervaring toe

vergeet je naam of twitternaam niet want uiteindelijk publiceren we het resultaat

a la 'We Think' van Charles Leadbeater

Ik doe mee!