Історія України 1900-1939 рр.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Історія України 1900-1939 рр. by Mind Map: Історія України 1900-1939 рр.

1. Україна на початку ХХ ст.

1.1. Українські землі у складі Росії та Австро-Угорщини

1.2. Економічне становище України на початку ХХ ст.

1.3. Етносоціальні та політичні процеси в українських землях на початку ХХ ст.

1.4. Революційні події 1905—1907 рр. в Україні. Столипінська реформа.

1.5. Розвиток культури на початку XX ст.

2. Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції

2.1. Українські землі на початку Першої світової війни.

2.2. Воєнні дії на території України

2.3. Початок Української революції

2.4. Проголошення автономії України.

2.5. Ускладнення політичної, економічної і соціальної ситуацій в українських землях у липні-жовтні 1917 р.

3. Українська державність в 1917 - 1921 рр.

3.1. Від утворення Української Народної Республіки до проголошення її незалежності

3.2. Занепад Центральнеї Ради. Українська Держава

3.3. Директорія УНР

3.4. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНП)

3.5. Політика радянського уряду в Україні у 1919 р.

3.6. Україна в умовах згортання національно-демократичних процесів (1920-1921 pp.)

4. Культура і духовне життя в Україні в 1917 - 1921 рр.

4.1. Нові тенденції і чинники розвитку культурно-освітньої діяльності у 1917-1921 pp.

4.2. Діяльність радянської влади у сфері культури

5. Українська СРСР в умовах НЕП (1921-1928 рр)

5.1. Економічне і соціальне життя у роки НЕПу

5.2. Входження України до складу СРСР

5.3. Культура і духовне життя в роки НЕПу

6. Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929-1938 рр.)

6.1. Модернізація промисловості

6.2. Колективізація сільського господарства

6.3. Громадсько-політичне життя у 30-ті роки

6.4. Стан культури в Україні у 30-і роки

7. Західноукраїнські землі в 1921 - 1939 рр.

7.1. Українські землі у складі Польщі

7.2. Українські землі у складі Румунії і Чехо-Словаччини