Дошкільна психолінгвістика

Track your sales prospects right from the first qualification call

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дошкільна психолінгвістика by Mind Map: Дошкільна психолінгвістика

1. Методи психолінгвістики

1.1. Спостереження

1.2. Експеримент

1.2.1. Асоціативний

1.2.2. Формувальний

1.2.3. Лабораторний

1.3. Метод доповнень

2. Взаємозв"язок мовлення з іншими психічними процесами

2.1. Мислення

2.1.1. E-Mail

2.1.2. Phone

2.2. Пам"ять

2.3. Сприймання

2.3.1. Function / Job Title

2.3.2. E-Mail

2.3.3. Phone

2.4. Відчуття

2.4.1. 10:00

3. Механізми мовлення

3.1. Осмислення

3.2. Мнемічний

3.2.1. Empolyees

3.2.2. Revenue

3.3. Первинний аналіз і синтез

4. Етапи розвитку мовлення у дитини

4.1. Формування граматичних конструкція

4.2. Первинний розвиток мовлення

4.3. Домовленнєвий

4.3.1. for example

4.3.1.1. "I'm the decision maker"

4.3.1.2. "I give recommendations for the decision"

4.3.1.3. "I want to initiate a purchasing process"

5. Етапи процесу мовлення

5.1. Здійснення й контроль за розгорнутим мовленнєвим висловлюванням

5.1.1. "Determining need and requirements"

5.1.2. "Actively evaluating vendors for purchase"

5.1.2.1. competitor 1

5.1.2.2. competitor 2

5.1.2.3. competitor 3

5.1.3. "Not curently evaluating vendors"

5.2. Перекодування внутрішнього мовлення у зовнішнє

5.3. Внутрішнє мовлення

5.4. Формування мотиву і задуму мовлення

6. Історія науки

6.1. ХХ ст.: Л.С.Виготський, О.Р.Лурія, О.М.Леонтьєв, О.О.Леонтьєв...

6.2. XVII-XIX ст.: В.Гумбольт, В.Вундт

6.3. Середньовіччя

6.4. Античність