Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mind Maps til undervisningen by Mind Map: Mind Maps til undervisningen
3.3 stars - 3 reviews range from 0 to 5

Mind Maps til undervisningen

Mind Maps til undervisningen. Her er en oversigt over mind maps som du kan anvende i forbindelse med undervisningen. Til flere af disse punkter finder du både beskrivelse af mind mappet - formål, anvendelsesmuligheder mm. et link til selve mind mappet som du så kan besøge Alle mind maps filer i dette mind map er udgivet af Peter Leth, Lær IT, under Creative Commons licensen CC:BY-NC. Mind mappet er udgivet på adressen Rigtig god fornøjelse.

Aktiviteter med MindMeister

Note til alle fag Som underpunkter her er skrevet en række typer af mind map-aktiviteter som går ud over fag og årgange. Brug disse typer til at komme på flere ideer til mind maps i din undervisning.

Puslespil

Puslespil Tanken er her at vi benytter muligheden for at lave en række punkter som andre brugere kan omstrukturere. Vi laver rod og de laver orden. Det kan være at du skriver de europæiske lande og deres hovedstæder i en skøn forvirring. Så er opgaven jo at få dem ordnet parvis. Samme aktivitet kunne være farverne og så de associationer der kan knyttes til disse farver.

Stillads

Stillads Med mind maps som stillads opbygger du et mind map som eleven kan arbejde videre i. Det kan være at du lægger årsplanen i et mind map. Dette mind map kloner eleven, og så kan eleven udgive sit arbejde som bilag og noter i en kopi af dit mind map. Endelig så vælger eleven (måske på din opfordring) at dele mind mappet med dig (måske blot som seer) sådan at du kan følge med i hvordan eleven håndterer dit stillads.

Fælles map

Fælles map Fælles map betyder at vi laver aktiviteter i et mind map som alle brugere er fælles om. Fælles kan være en gruppe, en klasse eller en hel skole. Hvis skolen skal have et nyt slogan så ville du kunne lave et fælles map hvor alle kan komme med deres forslag. Et fælles map laver du ved at udgive dit mind map - for derefter at vælge at alle kan redigere (så står der Wikimap i parantes) En detalje ved fælles map er at du også kan give mind mappet en adgangskode. Så er det kun fælles for dem der kender koden. Det er en nem måde at få delt et mind map med mange på.

Respons

Respons. (Ofte lavet som fælles map). Hvad var godt ved foredraget i dag? Sådan et spørgsmål vil du gerne stille og du vil også gerne høre svarene - men kan ikke nå at høre alle. men alle kan skrive et bidrag i et fælles map.

Ressource

Ressoorcer Du bygger et mind map med materialer som eleverne kan have glæde af til jeres forløb.  

Organisering

Du laver et mind map som kan organisere dine aktiviteter. Mind mappets visuelle opbygning giver et godt afsæt for at eleverne kan finde rundt i fx en række opgaver.

Planlægning

Brug MindMeister til at planlægge dit arbejde. Muligheden for at parkere bilag, links, noter og opgaver gør det optimalt for din personlige planlægning, eller for jeres samarbejde i teamet eller på skolen.

Dansk

Du skønne litteratur

Du skønne litteratur kan være et værktøj til eleverne, sådan at de har overblik over deres faglige læsning i dansk. Her trænes genrekendskab samtidig med at de hænger de enkelte tekster på genrerne. Husk at eleven jo også kan vedhæfte bilag til punkterne, sådan at de fx samler analyseskemaer, opgaver eller besvarelser ind i dette mind map.

Animationer i undervisningen

Animationer i undervisningen er en ressource til læreren der vil arbejde med animationsfilm i undervisningen. Mind mappet indeholder en mængde beskrivelser, links og henvisninger som kan inspirere og støtte.

Novelleveje

Dette mind map er et eksempel på hvordan du kan koble læsning af noveller sammen med opgaver og materialer til din undervisning, og på den måde have et færdigt materiale som eleverne kan benytte sammen med jeres læsning.

Leg med ord

Leg med ord Dette mind map er et redskab til ordlege af enhver art. Her har du, dig og et par kammerater, eller måske hele klassen mulighed for at fylde ord på en masse punkter. Hvem kan komme i tanke om flest. Brug også dette i sprogfagene, og lad eleverne skrive ord på fremmedsproget. CC:BY-NC, Lær IT.dk

Mobilen i undervisningen

Mobilen i undervisningen er en stor ressource i forbindelse med inddragelse af mobiltelefonen i undervisningen. Her er oplæg, opgaver, links til eksempler og en masse ressourcer som du kan få glæde af, når telefonerne skal inddrages i undervisningen.

Kulturperler

Mind mappet kulturperler viser dig rundt i de danske digitale kulturarvssamlinger som Det kongelige Bibliotek har organiseret for os med deres oversigt Kulturperler.

Naturfag

Klima

Klima Dette mind map er unikt eksempel på hvordan en brainstorm på klassen efterfølgende kan tilpasses af læreren til at være en suveræn ressource til arbejdet med et emne. Se også mind mappet store danskere, hvor man på samme måde kan lade eleverne arbejde med et mind map som derefter danner rammen for det område man vil lade eleverne færdes på.   CC.BY-NC, Lær IT.dk

Alverdens dyr

Dette mind map er tænkt som et opslagsværk til de mindste elever, når snakken falder på dyr.

Leg med ord

Leg med ord Dette mind map er et redskab til ordlege af enhver art. Her har du, dig og et par kammerater, eller måske hele klassen mulighed for at fylde ord på en masse punkter. Hvem kan komme i tanke om flest. Brug også dette i sprogfagene, og lad eleverne skrive ord på fremmedsproget. CC:BY-NC, Lær IT.dk

Matematik

Indkøbsvognen

I dette mind map er vi taget til købmanden for at regne på priser, mængder og varer til forskellige opskrifter.

Matematik 2.0

Sprog

My vocabulary

My vocabulary er et mind map som kan være rammen for dine elevers ordsamling. I vores videovejledning om mind map i undervisningen, tager vi netop udgangspunkt i dette eksempel.

Tysk 2.0

Ideen med dette mind map er at samle lovlige materialer til faget. I dette tilfælde tysk. Tysklæreren kan efterfølgende flytte rundt på punkterne sådan at det passes ind i læseplanen.

Bøjning af tyske verber

Et mind map hvor eleverne skal ordne ordene ind efter om verbet er regel- eller uregelmæssigt.

Leg med ord

Leg med ord Dette mind map er et redskab til ordlege af enhver art. Her har du, dig og et par kammerater, eller måske hele klassen mulighed for at fylde ord på en masse punkter. Hvem kan komme i tanke om flest. Brug også dette i sprogfagene, og lad eleverne skrive ord på fremmedsproget. CC:BY-NC, Lær IT.dk

Mobilen i undervisningen

Mobilen i undervisningen er en stor ressource i forbindelse med inddragelse af mobiltelefonen i undervisningen. Her er oplæg, opgaver, links til eksempler og en masse ressourcer som du kan få glæde af, når telefonerne skal inddrages i undervisningen.

Videovejledninger

MindMeister - Trin for trin

Kom godt i gang

Elevens ordbog i MindMeister

Skoleversionen af MindMeister

Engelske vejledninger fra MindMeister

Her finder du blandt andet en meget spændende film om at printe meget store mind maps. Samt en hyggelig lille introduktion der på 5 minutter kommer omkring alt det væsentlige.

Historie / Samfundsfag

Store danskere (nulevende)

Store danskere - nulevende. Dette mind map er en klar opfordring til at lade eleverne arbejde med en kortlægning af de personer der spiller en rolle i deres samtidsforståelse.

Store danskere (historiske)

Store danskere - historiske Som efterfølger til de nulevende personer, har vi de historiske. Mind mappet er et eksemplarisk eksempel på hvordan et mind map også kan være et puslespil med faglige undertoner. Eleven kan næppe placere alle personer uden at skulle undersøge personernes fortid. Dermed introducerer personerne sig selv gennem aktiviteten at bringe orden på dette mind map. Findes på http://www.mindmeister.com/42307950/store-danskere-delt-oversigt-2

Historie 2.0

Ideen med dette mind map er at udbrede kendskabet til de mange lovlige materialer der ligger på nettet ti faget Historie.

Kulturperler

Kulturperler er en meget spændende samling på nettet. Det er en oversigt over alle de kulturarvssamlinger der har udgivet deres materialer på nettet. Noget må bruges og andet må ikke. I dette mind map kan du få et overblik og et filter.