Речення

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Речення by Mind Map: Речення

1. Складне речення

1.1. Сполучникове

1.1.1. Складносурядне

1.1.2. Складнопідрядне

1.1.2.1. З'ясувальне

1.1.2.2. Означальне

1.1.2.3. Обставинне

1.1.2.3.1. Мети

1.1.2.3.2. Умови

1.1.2.3.3. Причини

1.1.2.3.4. Місця

1.1.2.3.5. Часу

1.1.2.3.6. Допусту

1.1.2.3.7. Наслідку

1.1.2.3.8. Порівняльне

1.2. Безсполучникове

1.3. Із різними видами зв'язку

2. За інтонацією

2.1. Окличні

2.2. Неокличні

3. Просте речення

3.1. Неускладнене речення

3.2. Ускладнене речення

3.2.1. Речення з однорідними членами

3.2.2. Речення з відокремленими членами

3.2.2.1. додатки

3.2.2.2. означення

3.2.2.3. обставини

3.2.3. Речення зі звертаннями

3.2.4. Речення зі вставними (вставленими) конструкціями

4. За метою висловлювання

4.1. Розповідні

4.2. Питальні

4.3. Спонукальні

5. За повнотою структури

5.1. Повні

5.2. Неповні

6. За наявністю/відсутністю другорядних членів

6.1. Поширені

6.2. Непоширені