Дистанційне навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дистанційне навчання by Mind Map: Дистанційне навчання

1. Переваги та недоліки

1.1. Переваги

1.1.1. Учень не будучи на занятті може зайти на дистанційні курси та ознайомитись з лекцією та виконувати практичні та лабораторні завдання.

1.2. Недоліки

1.2.1. При вивченні курсу дистанційно не можна точно оцінити знання та уміння учня, адже при виконанні завдань вчитель не може бути впевнений у тому,що саме той учень виконав завдання.

2. Термінологія

2.1. Дистанційне навчання

2.1.1. Дистанці́йне навча́ння — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). Застосовується під час підготовки як у ВНЗ, так і в Бізнес-школах. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача.

2.2. Навчання

2.2.1. Навча́ння — це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

2.3. Електронна бібіліотека

2.3.1. Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) — розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному, для кінцевого користувача, вигляді.Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) — розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному, для кінцевого користувача, вигляді.

2.4. Веб-сайт

2.4.1. Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі (Інтернеті), які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

3. Сайти для дистанційного навчання

3.1. www.moodle.ii.npu.edu.ua

3.2. www.aicc.org

3.3. www.moodle-student.ii.npu.edu.ua

4. Можливості сайту дистанційного навчання

5. Структурна модель організації дистанційного навчання