สมาชิกวุฒิสภา 250 คน

Deliver a decent Project Status Report and keep your colleagues up to date

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สมาชิกวุฒิสภา 250 คน by Mind Map: สมาชิกวุฒิสภา 250 คน

1. เลือกนายกฯคนนอกร่วมกับศ.ส.(กรณีไมได้นายกฯคนใน)

2. กกต.จัดให้ผู้สมัครระดับจว/ประเทศเลือกกันเองให้เหลือ200คน

2.1. คสช.เลือกให้เหลือ 50 คน

3. 6 คนรับตำแหน่ง ส.ว.โดยอัตโนมัติ

3.1. ปลัดก.กลาโหม

3.2. ผบ.ทสส

3.3. ผบ.ทบ.

3.4. ผบ.ทร.

3.5. ผบ.ทอ.

3.6. ผบ.ตร.

4. คณะกก.สรรหาเลือกจากกลุ่มอาชีพไม่เกิน400คน

4.1. คสช.เลือกให้เหลือ 194 คน

5. อำนาจ&หน้าที่

5.1. ควบคุมรัฐบาลบริหารปท.ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

5.2. ตรวจสอบรัฐบาล เช่นนโยบาย งบประมาณ

5.3. หากพบรัฐทำผิด สามารถส่งเรื่องให้ศาลรธน.หรือ ปปช.

5.4. หากจะแก้รธน.ต้องไดรับความเห็นชอบจากส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน3

5.5. มีสิทธิตั้งกระทู้ถาม/เปิดอภิปรายทั่วไป

5.6. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งตุลาการศาลรธน./องค์กรอิสระ