Schrijfdoelen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Schrijfdoelen by Mind Map: Schrijfdoelen

1. informeren

1.1. beoogd effect

1.1.1. weten

1.1.2. leren

1.1.3. nadenken

1.1.4. opiniëren

1.2. hoe?

1.2.1. uitleggen

1.2.2. feiten

1.2.3. constateringen

1.3. voorbeeld

1.3.1. beschouwing

1.3.2. uiteenzetting

1.3.3. instructie

1.3.4. nieuwsbericht

2. overtuigen

2.1. beoogd effect

2.1.1. vinden

2.2. hoe?

2.2.1. mening

2.2.2. argumenten

2.2.3. tegenargumenten

2.2.3.1. weerleggen

2.3. voorbeeld

2.3.1. betoog

3. activeren

3.1. beoogd effect

3.1.1. iets doen

3.2. hoe?

3.2.1. mening

3.2.2. overtuigen

3.2.3. argumenten

3.3. voorbeeld

3.3.1. advertenties

3.3.2. folders

4. amuseren

4.1. beoogd effect

4.1.1. vermaken

4.2. hoe?

4.2.1. lachen

4.2.2. ontroeren

4.3. voorbeeld

4.3.1. fictie

4.3.1.1. romans

4.3.1.2. verhalen

4.3.1.3. strips