Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

UD2 by Mind Map: UD2
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

UD2

Gaztelaniako liburutik hartutako kontzeptuak

Produkzioa eta produktibitatea

Lead time

Materialeen fluxua

Layout edo planta banaketa

Oreka

Tresnen denbora aldaketa

Matxurak

Absentismoa

Ekoizpen motak

Eskaeren kontrako ekoizpena

Stock kontrako ekoizpena

Mistoa

Kostu motak

Zuzenak / zeharkakoak

Finkoak / aldakorrak

Estandarrak / errealak

errentagarritasun-atalasea (umbral de rentabilidad)

Biltegien onurak eta kalteak

Landuko ditugun kontzeptuak

Enpresaren azpisistemak

Lehiakortasun faktoreak

Jorratu beharreko kontzeptuak lehiakortasun faktoreekin erlazionatu

Kostuak aztertu

Planta banaketa

Biltegiak