Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UD2 by Mind Map: UD2

1. Gaztelaniako liburutik hartutako kontzeptuak

1.1. Produkzioa eta produktibitatea

1.2. Lead time

1.3. Materialeen fluxua

1.3.1. Layout edo planta banaketa

1.3.2. Oreka

1.3.3. Tresnen denbora aldaketa

1.3.4. Matxurak

1.3.5. Absentismoa

1.4. Ekoizpen motak

1.4.1. Eskaeren kontrako ekoizpena

1.4.2. Stock kontrako ekoizpena

1.4.3. Mistoa

1.5. Kostu motak

1.5.1. Zuzenak / zeharkakoak

1.5.2. Finkoak / aldakorrak

1.5.3. Estandarrak / errealak

1.6. errentagarritasun-atalasea (umbral de rentabilidad)

1.7. Biltegien onurak eta kalteak

2. Landuko ditugun kontzeptuak

2.1. Enpresaren azpisistemak

2.2. Lehiakortasun faktoreak

2.3. Jorratu beharreko kontzeptuak lehiakortasun faktoreekin erlazionatu

2.4. Kostuak aztertu

2.5. Planta banaketa

2.6. Biltegiak