Verkkotyövälineet opetuksessa

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Verkkotyövälineet opetuksessa by Mind Map: Verkkotyövälineet opetuksessa

1. Ongelmat

1.1. tekniset ongelmat

1.2. ongelmat välineiden käytössä

1.3. mahdolliset kustannukset

1.4. asenteet ja uskomukset

1.5. taidot

2. Huomioitavaa

2.1. välineiden valinta

2.2. huolellinen suunnittelu

2.3. tekijänoikeudet

2.4. vaatii osaamista/perehtymistä

2.5. lainsäädäntö

2.6. tietosuoja ja tietoturva

2.7. turvallinen ja eettinen käyttö

2.8. käyttöehdot ja ikärajat

3. Tavoite/hyöty

3.1. mielenkiintoisempi tapa oppia ja opettaa

3.2. apuväline

3.3. osaamisen laajentaminen

3.4. osallistaminen

3.5. aktiivisuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen

3.6. helpottaa kurssin hallinnointia

3.7. jäsentää opetusta

3.8. teknologian hyödyntäminen

3.9. ajantasalla pysyminen

4. välineitä

4.1. Kirjoittaminen ja julkaisu (Blogit Wiki)

4.2. Oppimisympäristöt (Moodle, ym.)

4.3. sosiaaliset verkostot (Facebook, Twitter, ym.)

4.4. mallintamisohjelmat, mindmapit

4.5. Multimedia (kuva, ääni)

4.6. eLomakkeet

4.7. Yhteistyö (Google Docs, Wiki)