Min Blogg "Gröna Torget" inspiration till ett grönare och hälsosammare liv

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Min Blogg "Gröna Torget" inspiration till ett grönare och hälsosammare liv by Mind Map: Min Blogg "Gröna Torget" inspiration till ett grönare och hälsosammare liv

1. Styrkor

1.1. Ett positivt budskap med positiva effekter.

1.2. Föra ut mitt budskap till liten kostnad.

1.3. Marknadsförning och branding av mitt varumärke.

1.4. Ämnet uppmärksammas mycket i media.

1.5. Att nå ut med mitt budskap.

1.6. Mitt intresse samt min långa erfarenhet inom området.

1.7. Fungerar även i mobilen.

1.8. Möjlighet att publicera både text och bild, samt video.

2. Möjligheter

2.1. Inspirera andra till ett hälsosammare liv.

2.2. Kan ge inkomst i framtiden.

2.3. Vara del av större sammanhang, nätverk.

2.4. Utveckla från hobbyverksamhet till arbete.

2.5. Agera på feedback, besvara kommentarer.

2.6. Att besvara kritik och vända till något positivt.

2.7. Att sprida kunskap.

2.8. Att få utveckla min kreativitet.

2.9. Andra kan länka till bloggen och skapa en buzz.

3. Svagheter

3.1. Måste skriva kontinuerligt.

3.2. Vara ständigt uppdaterad.

3.3. Få besökare som hittar till bloggen.

3.4. Tråkig layout.

3.5. Okänt namn.

3.6. Ett hobbyprojekt.

3.7. Gammal utrustning.

3.8. Ny, oerfaren bloggare.

4. Hot

4.1. Människors ointresse.

4.2. Att jag själv ledsnar på att skriva.

4.3. Konkurrenters bloggar är bättre.

4.4. Saknar relevant utbildning för ämnet.

4.5. Avsaknaden av strategi.