УКРАЇНОЗНАВСТВО

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
УКРАЇНОЗНАВСТВО by Mind Map: УКРАЇНОЗНАВСТВО

1. МОДУЛЬ І. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІ

1.1. Тема 1. Українознавство як наука і навчальна дисципліна

1.2. Тема 2. Етногенетичні концепції про походження українців

1.3. Тема 3. Релігійна культура українців

1.4. Тема 4. Міфологічні уявлення українців і народні знання

1.5. Тема 5. Святковий кКалендар в історії українського народу

2. МОДУЛЬ ІІ. МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІ

2.1. Тема 6. Ремесла і промисли українців

2.1.1. Житлобудування

2.1.2. Храмобудування

2.1.3. Ткацтво

2.1.4. Хліборобство

2.1.5. Вівчарство

2.1.6. Чумацтво

2.1.7. Різблярство

2.1.8. Вишивання

2.1.9. Обробка дерева і каменя і металів

2.1.10. Лозоплетіння

2.2. Тема 7. Художня творчість і мистецтво українців

2.2.1. Українські народні музики

2.2.2. Українські народні танці

2.2.3. Українські народні пісні

2.2.4. Українські приказки і прислів'я

2.2.5. Українські народні казки

2.2.6. Українські міфи і легенди

2.2.7. Українські анекдоти

2.3. Тема 8. Розвиток українознавства в умовах глобалізації

2.3.1. Сучасні українознавці України і діаспори

2.3.2. Сучасні міфотворчість українців і сужинців про Україну

2.3.3. Міжнародні свята в Україні

2.3.4. Вклив України і українців на розвиток світової цивілізації