Загальна географія

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Загальна географія by Mind Map: Загальна географія

1. Навчальний курс

1.1. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.

1.1.1. Планета Земля

1.2. РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю

1.2.1. Тема 1. Уявлення про Землю в давнину. Уявлення про Землю єгиптян, вавилонян, індійців, греків римлян, слов’ян. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птоломея.

1.2.2. Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі. Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом. Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф. Магеллана. Навколосвітні експедиції, їх географічне значення (Дж.Кук, І.Крузенштерн і Ю.Лисянський). Відкриття Австралії і Антарктиди.

1.2.3. Тема 3. Сучасні дослідження. Дослідження Землі у ХХ на початку ХХІ ст. Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі кожною людиною.

1.3. РОЗДІЛ 2. Земля на плані і карті

1.3.1. Тема 1. Орієнтування на місцевості. Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут.

1.3.2. Тема 2. Способи зображення Землі. Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерознімках, планах (зіставлення обрисів материків, морів та океанів, великих островів та півостровів на глобусі, фізичній карті півкуль і глобальних космічних знімках). Масштаб та його види.

1.3.3. Тема 3. План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків.

1.3.4. Тема 4. Географічні карти. Карти, їх елементи. Легенда карти. Класифікація карт за масштабом, змістом та просторовим охопленням. Географічні атласи. Практичне значення карт.

1.3.4.1. Класифікація карт

1.3.5. Тема 5. Географічні координати. Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати – широту (південна, північна) та довготу (західна і східна). Правила відліку географічної широти і довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

1.4. РОЗДІЛ 3. Оболонки Землі

1.4.1. Тема 1. Літосфера

1.4.2. Тема 2. Атмосфера

1.4.3. Тема 3. Гідросфера

1.4.4. Тема 4. Біосфера та ґрунти

1.4.5. Тема 5. Природні комплекси

1.5. РОЗДІЛ ІV. Планета людей

1.5.1. Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі. Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження М. М. Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

1.5.2. Тема 2. Держави світу. Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

1.5.3. Тема 3. Вплив людини на природу Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

2. Цікаві та повчальні ресурси

2.1. Фільми та телеканали

2.2. Інтернет джерела

2.3. Книги

2.4. Журнали

3. Підручник Географія 6

4. Вчимося вчитися

4.1. Географічна номенклатура

4.2. Навчальні проекти

4.3. Географічні спостереження

4.4. Проблемні питання

4.5. "Білі плями" на сучасній карті

4.6. Географічний калейдоскоп

4.7. Практична географія