KNJIŽNICA JE SRCE ŠOLE

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KNJIŽNICA JE SRCE ŠOLE by Mind Map: KNJIŽNICA JE SRCE ŠOLE

1. LEPOSLOVNE KNJIGE

1.1. C

1.2. P

1.3. M

1.4. L

2. POUČNE KNJIGE

2.1. UDK

3. REVIALNI TISK

3.1. mladinski tisk

3.1.1. PIL, Plus, Ciciban...

3.2. periodika za odrasle

3.2.1. Vzgoja in izobraževanje...

4. BRALNA ZNAČKA

4.1. S knjigo v svet

4.1.1. Za učence

4.2. Mi beremo

4.2.1. Za odrasle

5. Kotiček z družabnimi igrami

6. KIZ

6.1. Ure pravljic

6.2. Knjižnica kot informacijsko središče

6.3. knjižnično gradivo

6.4. Vrste inform. virov in njihova uporaba

6.5. Od ustvarjalca do uporabnikov

6.6. Od kataloga do police

6.7. Globalno informacijsko omrežje

6.7.1. Vzajemni katalog

6.8. ...

7. DEJAVNOSTI

7.1. Srečanja s starši

7.2. Srečanja z umetniki

7.3. Knjižničarski krožek

7.4. Mega kviz

7.5. Uganka meseca

7.6. Rastem s knjigo

7.7. ...

7.8. Varstva, takšna in drugačna...

8. UČBENIŠKI SKLAD

9. SPLETNA STRAN ŠOLSKE KNJIŽNICE

10. Pošljite nam pošto.