Науково-технічні революції

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Науково-технічні революції by Mind Map: Науково-технічні революції

1. Перша науково-технічна революція

1.1. створення наук на основі математики, механіки, медицини

1.2. масштабний розвиток промислового виробництва

1.3. розвиток продуктивних сил, ускладнення виробничих відносин

2. Друга науково-технічна революція

2.1. утвердження діалектичних ідех загального розвитку і зв'язку у природі на основі атомістичної теорії і періодичного закону в хімії

2.2. вчення про збереження і перетворення енергії у фізиці, а також клітинної й еволюційної теорії у біології

2.3. з'являються нові галузі виробництва

2.4. загострюються суперечності з виробничими відносинами у суспільстві

3. Третя науково-технічна революція

3.1. руйнування концепції неподільного атома і створення квантово-механічної системи світосприймання

3.2. наука проявляє революціонізуючий вплив на розвиток виробництва і виробничих відносиннаука проявляє революціонізуючий вплив на розвиток виробництва і виробничих відносин

4. Четверта науково-технічна революція

4.1. охопила інтелектуальну діяльність

4.2. інформатизація суспільства

4.3. розвивається світова глобалізація у науці і техніці

4.4. використанням складної апаратури

4.5. масштабні наукові дослідження провадяться великими колективами, а вчений є їх активним учасником

4.6. зумовила індустріалізацію науки