II Wojna Światowa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
II Wojna Światowa by Mind Map: II Wojna Światowa

1. periodyzacja

1.1. 01.09.1939r.

1.1.1. agresja Niemiec na Polskę

1.2. 17.09.1939r.

1.2.1. agresja ZSRR na Polskę

1.3. 08.05.1945r.

1.3.1. kapitulacja Niemiec

2. przyczyny

2.1. pośrednie

2.1.1. strach przed komunizmem

2.1.2. powstanie faszyzmu

2.1.3. powstanie nazizmu

2.1.4. apetyty kolonialne

2.2. bezpośrednie

2.2.1. wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r.

2.2.2. fiasko rozmów francusko-angielsko-rosyjskich w Moskwie

2.2.2.1. sygnał dla Hitlera

2.2.3. wypowiedzenie przez Niemcy polsko-niemieckiego paktu o nieagresji.

2.2.3.1. (29 kwietnia 1939 r.)

3. społeczeństwo

3.1. okupacja

3.2. depolonizacja

3.2.1. rusyfikacja

3.2.2. germanizacja

3.3. holokaust

3.3.1. mord na Żydach

3.4. Powstanie Warszawskie

3.4.1. Polska Walcząca (PW)

4. ofiary

4.1. 72 miliony ludzi

4.1.1. w tym 47 milionów cywilów

5. geneza

5.1. I Wojna Światowa

5.1.1. postęp technologiczny

5.1.2. sytuacja socjalna Niemiec

5.2. kryzys gospodarczy

5.2.1. autorytarne rządy

5.2.2. wzmocnienie nacjonalizmu i faszyzmu