Westerns diskurser

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Westerns diskurser by Mind Map: Westerns diskurser

1. Controller

1.1. Gruppe 2 - Fokus på Output

1.2. Grp. 1 - Mennesker er maskiner

1.2.1. 3. Instrumentalisme - mennesker er instrumenter og virksomheder kan fungere som maskiner --> x-syn

1.3. Gruppe 2- Effektivitet

1.3.1. Produktivitet

1.3.2. ?

1.4. Gruppe 2 - Funderet af Taylor 1911 & Henry Ford

1.5. Gruppe 2 gennemgår 3 faser :

1.5.1. The efficiency craze (starten af 1900 tallet)

1.5.2. Bureaucratic Leadership (1950'erne)

1.5.3. Leading by Numbers (årtusindeskiftet)

1.6. Grp. 4 - Top Down hierarki

1.7. Grp. 1 - Leadership by numbers

1.7.1. Grp. 4 Opgaverne beskrives tydeligt, og udføres efter standarder = rugbrødsarbejde.

1.8. Grp. 1 - Teknokrati

1.9. Rationalitet

2. Therapist

2.1. Grp. 4 - Fokus på medarbejderen som individ

2.2. Grp. 4 - Wounded self

2.2.1. Grp. 4.1 - Medarbejderens baggrund/historie har betydning for ledelse af vedkommende

2.2.2. Grp. 1 - Ens "negative historie" (fx lavt selvværd, offer-følelse)

2.3. Grp. 1 - Følelser

2.4. Grp. 1 - Relationer

2.5. Grp. 2. Glade medarbejdere er gode medarbejdere

2.6. 3. Vi er en del af et community

2.7. 3. Coaching og motivation

3. Messiah

3.1. 3. Vision - mening

3.1.1. ?

3.2. 3. Karisma -helterolle

3.2.1. ?

3.2.2. Grp. 1 - Karisma --> Kult

3.2.3. grp. 2Kan ikke masseproduceres - Der er plads til en eller få i en organisation. Ellers kaos.

3.3. 3. Kultur - cultdannelse

3.3.1. Styring på værdi niveau

3.3.2. grp. 2 Medarbejderne skal elske firmaet og dets mål.

3.3.3. Man skaber den kultur man gerne vil fremme

3.4. 3. Empowerment - elevate followers

3.5. Moral

3.5.1. Man motiveres af at gøre noget, som er godt