Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2010-03-03 ECN in Petten by Mind Map: 2010-03-03 ECN in Petten
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2010-03-03 ECN in Petten

korte intro

Paul Kwakkenbos

duurzaamheid

sinds 2 mnd

juiste strategie voor ECN

Ton Hoff

alg directeur

toekomst

energie

betrouwbaar, ja

betaalbaar, wellicht goed koop

schone energievoorziening, misschien

snelle toename van energie gebruik

politieke stabiliteit

ec recessie

nieuwe president us

bewegelijke oliemarkt

energievoorziening

voornamelijk fossiel

80-90%

kolen

olie

en gas

onzekerheid levering

USA, 9-10 jaar conventioneel olie en gas

EU, 17 jaar olie, 69 jaar gas

olie

scenerio 1, energiegebruik omhoog, nieuwe vormen van olie vinden

scenerio 2, peak oil, grote olievelden zijn al ontdekt in afgelopen eeuw, grote velden nemen af, grote velden duren lang voordat ze op de piek komen, vraag blijft toenemen, reserves, olie 40 jaar, gas 60 jaar, kolen eeuwen

aarde warmt op

1 graad opwarming in afgelopen 30 jaar

Co2 is broeikas gas, opwarming vd aarde

buiten variaties

permafrost gebieden ontdooien, daarin zit heel veel aardgas, komt in atmosfeer

weerslag is zichtbaar, extreme weersituaties

klimaatdoelen 2020

EU, broeikasgas 20% minder, 20% duurzame energie

NL, broeikasgas 30% minder, 20% duurzame energie, actueel in 2010, 9% elektrisch verbruik is duurzaam, totaal 3 - 4% duurzaam

noordzee vol met windturbines, onbetaalbaar, huidige technologie

kern energie

kernreactoren

afvalprobleem beheersbaar maken

laag volume

veel emoties

30.000 jaar bewaren

ruimte in NL

2 tot 3 kerncentrales

kernenergie waarom?

weinig Co2

tussenvorm

werken aan duurzame energievoorziening

nodig om tijd te kopen

zodat andere vormen kunnen worden ontwikkeld

ECN

historie

universiteiten

kennisopbouwen

RCN, recreatiecenter Nederland, research center of the netherlands

1970 ECN, energie center nederland

NRG, ECN/KEMA, nu 100% ECN

kennisbedrijf

kennis, in patenten, 15 per jaar, licenties, ontwikkelen energie technologie

uitkomsten, met een rappport verander je de wereld niet, uitkomsten uit onderzoek, in een bv zetten, zoeken naar commerciele projecten, toepassing in de praktijk, uitfaseren belang ECN

partners, overheid grootste klant, aantrekken research gelden, ook uit EU, samenwerking, kennisbedrijven, brug tussen universitaire wereld en commerciele wereld

ECN Units, solar, hernieuwbare, wereldrecord houder industriƫle panelen, ieder jaar efficiency 1% beter, kostprijs omlaag, biomassa, hernieuwbare, controversieel, vanwege voedingsmiddelen gebruik, vb prijs van tortilas 3x omhoog, US: maakt van mais biomassa, 2e niveau, omzetten in waterstof, energiebehoefte in NL, noordoostpolder volbouwen niet voldoen voor NL behoefte, veel biomassa transport in NL, wind, hernieuwbare, windturbine ontwikkeling, nu, 120 m hoog, 127 meter spanwijdte, 8/9 megawatt, turbine bladen 160 / 180 meter spanwijdte, zet ze op zee, trend, grotere turbine in grote wind parken offshore, efficiency infrastructuur, verbeter bestaande bouw, industrie energieconsumptie omlaag, H2 clean fossils, schoon maken, waterstof, toepassen in brandstof cellen, kolencentrale, lucht opvangen, samenpersen, vloeibaar substantie, in de grond stoppen, vb barendrecht, efficienter en goedkoper, policy

sectoren, gebouwde omgeving, verschuiving van gas naar elektriciteit, veel enerie besparen, zonne-energie met smart gids, industrie, veel energebesparing, biomasa als grondstof (bioraffinage), syngaproductie, Co2-afvang en opslag, transport, energie zuinige auto's, blue energie, veel ontwikkeltijd, algen, 35% duurzaam, veel hernieuwbaar, 35%, kolen, omhoog, nucleair, veel nieuwbouw, olie, omlaag, gas, voldoende

wat moet er gebeuren

betrokkenheid burgers, legitimiteit aan politiek geven, politicus, horizon is 4 jaar

overheid neemt regie, toont leiderschap

bedrijfsleven grijpt kansen

korte termijn acties, ruimte voor experimenten, ondersteuning implemenatie, versnellen energie R&D

energie wordt gewoon duurder

vragen

kerncentrale

30 jaar actief

oude kerncentrale, upgraden