Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A-Biznes by Mind Map: A-Biznes

1. Szkolenia zamknięte

1.1. Zarządzanie

1.1.1. Budowanie zespołu

1.1.2. Zarządzanie stresem

1.1.3. Motywacja pracowników

1.1.4. Wywieranie wpływu

1.1.5. Efektywny wizerunek lidera zespołu

1.2. Sprzedaż

1.2.1. Techniki efektywnej sprzedaży

1.2.2. Praca z obiekcjami klientów

1.2.3. Efektywna sprzedaż w sklepie

2. Szkolenia otwarte

2.1. Sprzedaż

2.1.1. Praca z obiekcjami klientów

2.1.2. Efektywna sprzedaż w sklepie

2.2. Zarządzanie

2.2.1. Efektywny wizerunek lidera zespołu

2.2.2. Motywacja pracowników

2.3. Umiejętności osobiste

2.3.1. Skuteczna antymanipulacja

2.3.2. Metody radzenia ze stresem