Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

A-Biznes by Mind Map: A-Biznes
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

A-Biznes

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie

Budowanie zespołu

Zarządzanie stresem

Motywacja pracowników

Wywieranie wpływu

Efektywny wizerunek lidera zespołu

Sprzedaż

Techniki efektywnej sprzedaży

Praca z obiekcjami klientów

Efektywna sprzedaż w sklepie

Szkolenia otwarte

Sprzedaż

Praca z obiekcjami klientów

Efektywna sprzedaż w sklepie

Zarządzanie

Efektywny wizerunek lidera zespołu

Motywacja pracowników

Umiejętności osobiste

Skuteczna antymanipulacja

Metody radzenia ze stresem