Duhovni vikend Kančevci 2007

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Duhovni vikend Kančevci 2007 by Mind Map: Duhovni vikend Kančevci 2007

1. "O Gospod, kako rad bi te enkrat slišal."

1.1. "Nebeški Oče prihaja k svojim otrokom, da se z njimi pogovarja (v svetih knjigah)."

1.2. v spanju, ko se prepustimo, ko ni ovir, tišina

2. Tri temeljne človekove sposobnosti

2.1. RAZUM

2.1.1. išče RESNICO

2.1.2. naprej pomaga VERA

2.2. VOLJA

2.2.1. išče PRAVICO

2.2.2. drugo krilo je UPANJE

2.3. VEST

2.3.1. išče SVETOST

2.3.2. drugo krilo je LJUBEZEN

3. Blagri

3.1. Mt 5, 3-12

3.2. 1. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

3.2.1. Ubog na duhu?

3.2.1.1. Tisti, ki ve da ima pomanjkljivosti in ...

3.2.1.2. ... je pripravljen prositi ljudi in Boga za pomoč.

3.2.2. NASPROTJE: Samozadosten

3.3. 2. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.

3.3.1. Bolje "žalujočim" ali tistim, ki so zmožni obžalovati

3.3.1.1. Peter: se je bridko zjokal / Judež: se je obesil

3.3.2. Iztuliti bolečino

3.3.3. Poglej na stvar zlepa in ti tudi "pik kače" ne more škoditi.

3.3.4. NASPROTJE: Zakrknjen

3.4. 3. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.

3.4.1. Mojzes:4 Mz 12,3: "Mož Mojzes pa je bil zelo ponižen mož, bolj kot vsi ljudje na površju zemlje."

3.4.2. Jezus: Mt 11,29 Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam;

3.4.3. ki se ne maščuje!

3.5. 4. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.

3.5.1. Pravičnost: skoraj sinonim za svetost

3.5.2. Če sem svet, naredim to kar je prav za bližnjega.

3.6. 5. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.

3.6.1. Tistim, ki znajo odpuščati, ki ne izterja, ne obsoja

3.7. 6. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.

3.7.1. Brez vsake zoprnosti v srcu (glavi).

3.8. 7. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.

3.8.1. Mir je sinonim za blaginjo.

3.8.2. Nasprotje: hujskanje

3.9. 8. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

3.10. 9. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili...

4. Narava modrosti

4.1. Mdr 7,22-24

4.2. Izpraševanje vesti:

4.2.1. Kakšna je moja modrost in kako deluje?

5. Piramida

5.1. Ljubezen

5.2. Vera, upanje, ljubezen

5.3. Darovi svetega duha

5.3.1. Izaija 11, 2-3

5.3.1.1. Na njem bo počival GOSPODOV duh: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu GOSPODOVEGA. 3 Navdihoval ga bo s strahom GOSPODOVIM, da ne bo sodil po videzu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes.

5.3.2. Dar modrosti

5.3.3. Dar umnosti

5.3.4. Dar sveta

5.3.4.1. Kaj hočem? Ga ima kdor da "gol".

5.3.5. Dar moči

5.3.6. Dar vednosti

5.3.7. Dar pobožnosti

5.3.8. Dar strahu božjega

5.3.9. Vprašanja:

5.3.9.1. Kateri mi manjka?

5.3.9.2. Kaj ti misliš kateri mi manjka?

5.3.10. Več

5.3.10.1. Mario Plešej

6. Zanimivosti

6.1. Vsak človek je velik notranji svet (kot vesolje).

6.2. Podoba znanja kot KROGA

6.2.1. Če je obod kroga majhen, je tudi manj vprašanj!

6.3. Podoba enega krila ali vesla

6.3.1. Če imamo samo eno krilo/veslo se vrtimo v krogu!

6.4. Ne prilagajaj si svojega Boga! ("Ne delaj si rezane podobe...")

6.5. "Nobene knjige ne odpri, če ne veš kaj bi rad iz nje dobil."

6.6. "Kamor nalagaš tja se tehtnica nagne."