Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Duhovni vikend Kančevci 2007 by Mind Map: Duhovni vikend Kančevci 2007
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Duhovni vikend Kančevci 2007

"O Gospod, kako rad bi te enkrat slišal."

"Nebeški Oče prihaja k svojim otrokom, da se z njimi pogovarja (v svetih knjigah)."

v spanju, ko se prepustimo, ko ni ovir, tišina

Tri temeljne človekove sposobnosti

RAZUM

išče RESNICO

naprej pomaga VERA

VOLJA

išče PRAVICO

drugo krilo je UPANJE

VEST

išče SVETOST

drugo krilo je LJUBEZEN

Blagri

Mt 5, 3-12

1. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Ubog na duhu?, Tisti, ki ve da ima pomanjkljivosti in ..., ... je pripravljen prositi ljudi in Boga za pomoč.

NASPROTJE: Samozadosten

2. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.

Bolje "žalujočim" ali tistim, ki so zmožni obžalovati, Peter: se je bridko zjokal / Judež: se je obesil

Iztuliti bolečino

Poglej na stvar zlepa in ti tudi "pik kače" ne more škoditi.

NASPROTJE: Zakrknjen

3. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.

Mojzes:4 Mz 12,3: "Mož Mojzes pa je bil zelo ponižen mož, bolj kot vsi ljudje na površju zemlje."

Jezus: Mt 11,29 Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam;

ki se ne maščuje!

4. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.

Pravičnost: skoraj sinonim za svetost

Če sem svet, naredim to kar je prav za bližnjega.

5. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.

Tistim, ki znajo odpuščati, ki ne izterja, ne obsoja

6. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.

Brez vsake zoprnosti v srcu (glavi).

7. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.

Mir je sinonim za blaginjo.

Nasprotje: hujskanje

8. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

9. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili...

... 12 Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.

Narava modrosti

Mdr 7,22-24

 22 V njej je namreč duh, ki je umen, svet, enkraten, mnogoter, pretanjen, gibek, razločen, neomadeževan, jasen, neranljiv, dobrohoten, oster, 23 samostojen, dobrotljiv, človekoljuben, stanoviten, neomajen, spokojen, vsemogočen, vseviden, ki pronica skozi vse duhove, umne, čiste in najbolj pretanjene. 24 Modrost se giblje hitreje kakor katero koli gibanje, zaradi svoje čistosti prodira in pronica skozi vse.

Izpraševanje vesti:

Kakšna je moja modrost in kako deluje?

Piramida

Ljubezen

Vera, upanje, ljubezen

Darovi svetega duha

Izaija 11, 2-3, Na njem bo počival GOSPODOV duh: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu GOSPODOVEGA. 3 Navdihoval ga bo s strahom GOSPODOVIM, da ne bo sodil po videzu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes.

Dar modrosti

Dar umnosti

Dar sveta, Kaj hočem? Ga ima kdor da "gol".

Dar moči

Dar vednosti

Dar pobožnosti

Dar strahu božjega

Vprašanja:, Kateri mi manjka?, Kaj ti misliš kateri mi manjka?

Več, Mario Plešej

Zanimivosti

Vsak človek je velik notranji svet (kot vesolje).

Podoba znanja kot KROGA

Če je obod kroga majhen, je tudi manj vprašanj!

Podoba enega krila ali vesla

Če imamo samo eno krilo/veslo se vrtimo v krogu!

Ne prilagajaj si svojega Boga! ("Ne delaj si rezane podobe...")

"Nobene knjige ne odpri, če ne veš kaj bi rad iz nje dobil."

"Kamor nalagaš tja se tehtnica nagne."