Flipped classroom/ Omvendt undervisning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Flipped classroom/ Omvendt undervisning by Mind Map: Flipped classroom/ Omvendt undervisning

1. Metodikk

1.1. Planlegging/plan

1.2. Samling

1.3. Mellomperiode

1.4. Læringstrykk

1.5. Læringsaktivitet

2. Roller

2.1. Nettlæreren

2.1.1. "9 steps to online teaching"

2.2. Nettstudenten

2.3. Administrasjonen?

3. Video

3.1. "Videodidaktikk"

3.2. Alternative måter å gjøre opptak

4. Kommunikasjon

4.1. Blogg

4.2. Adobe Connect

4.3. Forum i fronter

5. LMS

5.1. Usability

6. Oppgaver til workshop om temaet

6.1. "Flip" undervisningen din

6.1.1. Lag en plan

6.1.2. Lag skisse til design av fronter

6.1.3. Hvilke læringsaktiviteter vil du legge opp til?

6.1.4. Hvordan vil du opprettholde læringstrykk i mellomperiodene?

6.1.5. Lag en padlet om:

6.1.5.1. Refleksjoner som studenter legger ut

6.1.5.2. Intro eller forberedelser til forelesning/samling

6.1.5.3. Valgfritt

7. Padlet som sendes deltagerne en uke før workshopen

8. Rammefaktorer

8.1. Tid: kl: 1030-1400 (3 timer)

8.2. Datarom

8.3. Deltagere:

8.3.1. Erfarne pedagoger

8.3.2. Minimum 6 påmeldte

8.4. Mål

8.4.1. Kjenne til prinsippene for Omvendt undervisning

8.5. Læreprosess

8.5.1. Workshop med deltagelse

9. Ressurser

9.1. https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g

9.2. Medie Core

9.3. Mangus Nohr på slideshare

9.4. Eksempel på flipping i høyere utdanning

9.5. Eksempel på flipping ved high school

10. Presentasjon på Slideshare