Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ansvar og frihed by Mind Map: Ansvar og frihed
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ansvar og frihed

Den frie vilje og det totale ansvar

Sartres

Vi skaber selv livets mening

Mennesket er frit

Det fulde ansvar

Ydre påvirkninger har betydning, men vi i sidste ende er mennesket frit og ansvarligt

Ateist, Ingen mening, Man må filosofere eller tage afsked med livet, Angst, ingen Gud

Man bliver menneske, Mennesket er mulighed

Søren Kierkegaard

Jeg vælger mig selv, Ud fra handling og valg er mennesket altså i stand til selv at skabe sin identitet og eksistens.

Kristen eksistentialist

Skæbne eller det at være forudbestemt

Fatalisme

fatalisme,'skæbnebestemt': Læren om, at menneskets skæbne er givet på forhånd og er uafvendelig. Fatalismen tænker verden som en evig, ubrudt kæde af årsager og er ofte forbundet med tro på spådomskunst og astrologi. Det klassiske "dovenskabens argument" siger fx, at da det afhænger af skæbnen, om et menneske vil komme sig af en sygdom, er det ligegyldigt, om der tilkaldes en læge eller ej. Fatalismen må ikke forveksles med determinismen, som netop over for "dovenskabens argument" hævder, at tilkaldelse af en læge kan være årsag til, at patienten helbredes.

Kong Ødipus, Oraklet i Delfi

Skæbnegudinder, Norner, Moirerne

Determinisme

Vi er styret af forhold som ligger udenfor vores indflydelse.

Årsagsbestemt men ikke tvunget

Thomas Hobbes

Årsagskæde vs. Fri vilje

John Hospers, Du er ikke ansvarlig for dine handlinger

Benjamin Lipps forsøg

Bevidstheden om at vælge kommer for sent

F. Nietzsche, Gud er død, Krav: Omvurdering af alle værdiger

Frihed er

Frihed fra

Religøse regler, Sekularisering, To verdener

Tyrani

fra fattigdoms begrænsninger

fra fængsel

fra at tage hensyn til andre, Palle alene i verden

Uselvstændighed, Immanuel Kant, Frihed er autonomi, Du er ufri hvis du blot følger dine lyster, Frihed er at lovgive (fornuftigt) for sig selv

Frihed til

Vi har handlefrihed, når vi ikke er tvunget til at handle på en bestemt måde.

Satanisme

Frihed til at følge sine drifter

Ansvar

1. answer = modsvar 2.