Master-speciale

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Master-speciale by Mind Map: Master-speciale

1. Indledning

1.1. Problemformulering:

1.2. Problem- og undersøgelsesfelt:

2. Virker skoleledelse?

2.1. Succesful School Leadership:

2.1.1. Mål:

2.1.2. Metode:

2.1.3. Resultater:

2.2. School Leadership and Student Outcomes

2.2.1. Mål

2.2.2. Metode

2.2.3. Resultater

2.3. Konklusion

3. Strategisk ledelse

3.1. Kurt Klaudi og de mange arenaer

3.1.1. Mål og metode

3.1.2. Klaudis model

3.1.3. Arenaerne

3.1.3.1. Produktion

3.1.3.2. Magt

3.1.3.3. Diskurs

3.1.4. Arenaerne og effektiv skoleledelse

4. Ontario Leadership Framework

4.1. Forskningsmæssig baggrund

4.2. Institutionel kontekst

4.3. Cp god skoleledelse

4.4. Cp Klaudis arenaer

5. Praksisdimension

5.1. Resultatlønskontrakt som strategisk ledelsesudvikling

5.1.1. Institutionel kontekst

5.1.2. Forskning: reultatløn, motivation og styring

5.1.3. Undersøgelse: cp god skoleledelse

5.1.4. Undersøgelse: cp klaudis arenaer