Kariérna pohotovosť Aktivity

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kariérna pohotovosť Aktivity by Mind Map: Kariérna pohotovosť Aktivity

1. Akceleračný program

1.1. Akcelerátor nápadov

1.1.1. Rozvoj nápadu

1.1.1.1. Konzultácie

1.1.1.2. Mentoring

1.1.1.3. Organizácia samostatnej práce tímov

1.1.2. Rozvoj zručností

1.1.2.1. Jemné zručnosti

1.1.2.1.1. Predajné zručnosti

1.1.2.1.2. Elevator Pitch

1.1.2.1.3. Iné...

1.1.2.2. Tvrdé zručnosti

1.1.2.2.1. Technologické témy

1.1.3. Firemný rozvoj (Michal)

1.1.3.1. Riešenie zadaní

1.1.3.2. Rozvoj personálu

1.1.3.3. Opatrenia v oblasti strategického rozvoja

1.1.3.3.1. Formuálcia výstupov akcelerátora

1.1.3.3.2. Následná spolupráca na realizácii výstupov

1.1.4. Networking

1.1.4.1. Raňajky s podnikateľmi

1.1.4.2. Neformálne stretnutia

2. Kariérny program

2.1. Vyhľadávanie ľudí

2.1.1. Vyhľadávanie radových zamestnancov

2.1.1.1. Sociálne siete

2.1.1.2. Existujúce vzťahy

2.1.1.3. Webové služby

2.1.1.4. Tlačené materiály

2.1.1.5. Nástenky na univerzite

2.1.1.6. Prednášky

2.1.1.7. Mailové kampane

2.1.2. Zadania

2.1.2.1. Univerzitných prác

2.1.2.1.1. Diplomových prác

2.1.2.1.2. Bakalárskych prác

2.1.2.1.3. Semestrálnych prác

2.1.2.2. Podpora

2.1.2.2.1. Vyhľadávanie konzultantov na univerzite

2.1.2.2.2. Komunikácia s univerzitou

2.1.2.2.3. Nastavenie vzťahov

2.1.3. "Lov" na zamestnanca

2.1.3.1. Existujúce vzťahy

2.1.3.2. Iné ???

2.1.4. Doplnkové služby

2.1.4.1. Prefiltrovanie CV

2.1.4.2. Testovanie uchádzačov

2.2. Rozvoj špecifických zručností

2.2.1. Podujatia

2.2.1.1. Prednášky personalistov

2.2.1.2. Workshopy na personálne témy

2.2.1.3. Cvičné pracovné pohovory

2.2.2. Personálny akcelerátor (camp)

2.2.2.1. Rozvoj zručností

2.2.2.1.1. Jemné zručnosti

2.2.2.1.2. Tvrdé zručnosti

2.2.2.2. Riešenie zadania

2.2.2.2.1. Mentoring

2.2.2.2.2. Poradenstvo a konzultácie

2.2.2.3. Nábor do akcelerátora

2.2.2.3.1. Propagácia a vyhľadávanie

2.2.2.3.2. Selekcia účastníkov

2.2.3. Spätná väzba

2.2.3.1. Spätná väzba na CV

2.2.3.2. Osobné konzultácie

2.3. Propagačné aktivity

2.3.1. Podujatia

2.3.1.1. Národné dni kariéry

2.3.1.2. Profesia days

2.3.1.3. Dni príležitostí

2.3.1.4. IT Job fair

2.3.2. Prednášky

2.3.2.1. Prednášky na unvierzite

2.3.2.2. Exkurzie do firiem

2.3.3. Online aktivity

2.3.3.1. Rozhovory s podnikateľmi / personalistami

2.3.3.2. Ad Work spolupráca

3. Start-UP program

3.1. Startup program (vrátane VŠP)

3.1.1. Prednášky

3.1.1.1. Best Guest

3.1.1.2. Prednášky expertov z praxe

3.1.1.3. Prednášky podnikateľských anjelov

3.1.2. Workshopy

3.1.2.1. Jemné zručnosti

3.1.2.1.1. Komunikácia

3.1.2.1.2. Tímová práca

3.1.2.1.3. Prezentačné zručnosti

3.1.2.1.4. Iné...

3.1.2.2. Tvrdé zručnosti

3.1.2.2.1. Minimálny produkt

3.1.2.2.2. Marketing produktu

3.1.2.2.3. Technologické témy

3.1.2.2.4. Iné...

3.1.3. Konzultácie

3.1.3.1. Osobné konzultácie na základe dohodnutej spolupráce

3.1.4. Partnerstvá

3.1.4.1. Súťaže

3.1.4.1.1. Podnikateľský nápad roka

3.1.4.1.2. Hiunday mladý úspešný podnikateľ

3.1.4.1.3. Startup Awards SK

3.1.4.2. Podujatia

3.1.4.2.1. Workshopy

3.1.4.2.2. Campy (Barcamp, Wordcamp)

3.1.4.2.3. Prednášky

3.1.4.3. Iniciatívy

3.1.4.3.1. Global Entrepreneuship week

3.1.4.3.2. Code week

3.1.4.3.3. TEDx

3.1.4.3.4. Vysokoškoláci do praxe

3.1.4.3.5. AZU