Nederlands

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nederlands by Mind Map: Nederlands

1. Zinsontleding (samengesteld)

1.1. Nevenschikking

1.2. Samentrekking

1.3. Onderschikking

1.4. Beknopte bijzin

1.5. Onderwerpszin

1.6. Gezegdezin

1.7. Lijdend-voorwerpzin

1.8. Meewerkend-voorwerpzin

1.9. Voorzetselvoorwerpzin

1.10. Bijwoordelijke bijzin

1.11. Bijvoeglijke bijzin

2. Woordsoorten

2.1. Zelfstandig naamwoord

2.2. Bijvoeglijk naamwoord

2.3. Telwoord

2.4. Werkwoord

2.5. Lidwoord

2.6. Voornaamwoord

2.7. Persoonlijk voornaamwoord

2.8. Bezittelijk voornaamwoord

2.9. Aanwijzend voornaaamwoord

2.10. Betrekkelijk voornaamwoord

2.11. Vragend voornaamwoord

2.12. Wederkerig voornaamwoord

2.13. Bijwoord

2.14. Voorzetsel

2.15. Voegwoord

2.16. Tussenwerpsel

3. Zinsontleding (enkelvoudig)

3.1. Persoonsvorm

3.2. Onderwerp

3.3. Werkwoordelijk gezegde

3.4. Lijdend voorwerp

3.5. Naamwoordelijk gezegde

3.6. Meewerkend voorwerp

3.7. Voorzetselvoorwerp

3.8. Bijwoordelijke bepalingen

3.9. Bijvoeglijke Bepalingen

3.10. Bepaling van gesteldheid

3.11. Bijstelling

3.12. Aangesproken persoon

4. Welk ik daarvan nog niet weet

4.1. Voorzetselvoorwerp

4.2. Bepalingen van gesteldheid

4.3. Bijstellingen

4.4. Voegwoord

4.5. Tussenwerpsel

4.6. Nevenschikking