H2O

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
H2O by Mind Map: H2O

1. Kroppen

1.1. Mad og drikke

1.2. Overlevelse

1.3. Vandland

2. Vejret

2.1. Idea 1

2.2. Idea 2

2.3. Idea 3

3. Kloden

3.1. Havet

3.2. Søvand

3.3. Bærgedygtighed

4. Drikkevand

4.1. U-lande

4.2. Rensningsanlæg

4.3. Goal 3